پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علی جنیدی [پدیدآور اصلی]، فرج الله فردوست[استاد راهنما]
چکیده: کانسار مس ریزاب در استان خراسان رضوی و 60 کیلومتری شمال غرب بردسکن، در3 کیلومتری روستای ریزآب، در پهنه ساختاری ایران مرکزی (بخش جنوبی سبزوار) و در داخل سنگ های آتشفشانی- نفوذی خواف- کاشمر- بردسکن رخ داده است. سنگ های میزبان کانه زایی بطور عمده شامل آندزیت، پیروکسن-آندزیت تا آندزیت بازالت می باشند. واحدهای سنگی رخنمون یافته در منطقه شامل واحد های آذر آوراری از قبیل توف، برش های پیروکلاستیک و آگلومرا و نیز سنگ های آتشفشانی از جمله آندزیت، پیروکسن آندزیت، بازالت و اولیوین بازالت به سن ائوسن می باشند. سنگ های آتشفشانی به سری های ماگمایی کالک آلکالن و در زیر یک رژیم تکنونیکی از نوع کمان آتشفشانی حاشیه فعال قاره ای تشکیل شده اند. کانی سازی به دوصورت رگه- رگچه ای و پرکننده فضای خالی رخ داده است و کانی های سازنده شامل: مالاکیت، کالکوسیت، کوولیت، پیریت، هماتیت، گوتیت و باطله ها شامل کوارتز و کلسیت می باشد. عوامل اصلی کانه زایی وجود سنگ های نفوذپذیر آذرآواری و عملکرد شدید نیروهای تکتونیکی می باشند که با ایجاد گسل ها، شکستگی ها و درزه ها شرایط را برای برقراری چرخه سیالات هیدروترمال فراهم آورده اند. از دگرسانی های شاخص در منطقه مورد مطالعه می توان به دگرسانی کلریتی و سیلیسی اشاره کرد. عمده ترین بافت های منطقه مورد مطالعه شامل بافت رگه- رگچه ای، پرکننده فضای خالی، دانه پراکنده و جانشینی می باشد. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی عنصر مس بالاترین مقدار را دارا می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته می توان گفت که کانی سازی در منطقه ریزاب با کانسارهای مس تیپ مانتو بیشترین شباهت را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مس #مانتو #کانی شناسی #ژئوشیمی #ریزاب #بردسکن #خواف- درونه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)