پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
الهام زند خوانیان [پدیدآور اصلی]، فرج الله فردوست[استاد راهنما]، احدالله واضلی اولادی [استاد مشاور]
چکیده: کانسار مس دره تخت در استان لرستان و 10 کیلومتری جنوب ازنا، بر روی پهنه ساختاری سنندج- سیرجان قرار دارد. واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه با محدوده سنی تریاس تا ائوسن شامل؛ 1- مجموعه رسوبی (سنگ آهک و آهک دولومیتی چرت دار)، 2- گدازه های آتشفشانی (آندزیت، تراکی آندزیت و آندزیت بازالتی) و 3- مجموعه آذرآواری (کریستال توف و لیتیک توف) می باشد. تمامی واحدهای سنگی فوق در حد رخساره شیست-سبز متحمل دگرگونی شده اند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه ژئوشیمیایی، سنگ های آتشفشانی به سری ماگمایی کالک آلکالن تعلق دارند. از لحاظ موقعیت و محیط تشکیل، مرتبط با پهنه فرورانش (کمان آتشفشانی قاره ای) است. عوامل مؤثر بر کانه زایی مس در منطقه دره تخت عبارتند از: الف) واحدهای سنگی دربرگیرنده کانسار، ب) کنترل کننده های ساختاری، پ) سیال گرمابی و دگرگونی و ت) حضور توده نفوذی. ماده معدنی با ساخت رگه ای در مجموعه آذرآواری با ترکیب آندزیت، تراکی آندزیت و آندزیت بازالتی به صورت چینه کران رخ داده است. بافت ماده معدنی رگه و رگچه ای (شکافه پرکن)، پرکننده حفره ها و فضاهای خالی بین دانه ای و دانه پراکنده تشکیل شده است. پهنه های دگرسانی موجود در منطقه عبارتند از؛ کلریتی، اپیدوتی، سرسیتی، کربناتی، سیلیسی و اکسیدهای آهن می باشند. کانی های تشکیل دهنده کانسار در چهار گروه: 1) سولفیدی (پیریت، کالکوپیریت، بورنیت، کالکوسیت، کوولین، پیرارژیریت، پروستیت و تترائدریت)، 2) اکسیدها و کربنات-های مس (مالاکیت، آزوریت، کوپریت، بروکانتیت و مس طبیعی)، 3) اکسیدهای آهن (مگنتیت، هماتیت، گوتیت و لیمونیت) و 4) کانی های باطله (کوارتز، کلسیت و ژیپس) دسته بندی می شوند. عیار مس بالای %1 و بیش ترین همبستگی را با نقره نشان می دهد. در مجموع با توجه به مطالعات انجام شده می توان گفت کانی-سازی در منطقه دره تخت با کانسارهای گرمابی رگه ای و بیش ترین شباهت را به تیپ مانتو دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانی شناسی #ژئوشیمی #مس #گرمابی #مانتو #سنندج- سیرجان #ازنا #لرستان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)