پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محبوبه محمدی [پدیدآور اصلی]، محمود صادقیان[استاد راهنما]، مریم شیبی[استاد مشاور]، سکینه شکاری [استاد مشاور]
چکیده: مجموعه دگرگونی – آذرین شترکوه در 80 کیلومتری جنوب شرق شاهرود، بخشی از سرزمین های دگرگونی پی-سنگی ایران ‎با سن نئوپروتروزوئیک پایانی (540 تا 600 میلیون سال پیش) است و طیفی از سنگ‌های آذرین و دگرگونی نظیر: متاپلیت ها، متابازیت ها، متاکربناته، متاپسامیتی و گابرو، الیوین گابرو و دیوریت را شامل می شود. این مجموعه توسط تعداد اندکی از دایک های دیابازی ژوراسیک میانی قطع شده است. در ضمن بخشی از آن توسط توالی رسوبی- تخریبی اواخر تریاس – ژوراسیک زیرین پوشیده شده است. بررسی تغییرات پارامترهای مغناطیسی سنگ های متاپلیتی و متابازیتی درجه بالا در طی فرایندهای میگماتیت زایی و گرانیت زایی مجموعه دگرگونی – آذرین شترکوه در حدفاصل گرگابی - جمیل (جنوب شرق شاهرود) نشان می دهد که گنیس ها دارای مقدار میانگین پذیرفتاری مغناطیسی (Km) برابر µSI 326 هستند و بازه تغییرات Km در این سنگ ها بین µSI136 تا µSI670 است. گارنت و بیوتیت و به مقدار کمتر کانی های اوپک (ایلمنیت یا مگنتیت) حامل های مهم رفتار مغناطیسی در گنیس ها هستند. ناهمگنی مغناطیسی تصحیح شده (Pj) در گنیس ها بین 0.8 تا 18.7 درصد متغیّر است. پارامتر شکل این سنگ ها بین 0.44- تا 0.97 در نوسان و بیضوی مغناطیسی آن ها بیشتر کلوچه ای شکل است. در آپلیت های گرانیتی که حاصل ذوب بخشی گنیس ها محسوب می شوند، کانی های حامل رفتار مغناطیسی ناچیز هستند و به‌تبع آن مقدار میانگین پذیرفتاری مغناطیسی آن ها (با میانگین µSI107) نسبت به سایر گروه‌های سنگی بسیار کم است. به دلیل دگرشکلی شدید و میلونیتی شدن این سنگ ها، مقدار درصد ناهمگنی مغناطیسی تصحیح شده (Pj) این دسته بسیار بالا است و تا حدود 44 درصد نیز می رسد.مقدار میانگین پذیرفتاری مغناطیسی در آمفیبولیت ها و گارنت آمفیبولیت ها برابر µSI 550 است و در ضمن مقدار Km بین µSI220 تا µSI1200 متغیّر است. کانی های آهن و منیزیم دار نظیر هورنبلند سبز، گارنت و بیوتیت و به ویژه اکسیدهای آهن نظیر مگنتیت و تیتانو مگنتیت، حامل های رفتار مغناطیسی در این سنگ ها هستند. درصد ناهمگنی پذیرفتاری مغناطیسی تصحیح شده (Pj) در این سنگ ها بین 1.1 تا 14.3 درصد تغییر می کند. پارامتر شکل آن ها برای اکثر نمونه های اندازه-گیری شده مثبت است و بیضوی مغناطیسی غالب آن ها کلوچه ای شکل است. پلاژیوگرانیت ها یا تونالیت ها که حاصل تفریق دگرگونی و یا ذوب بخشی آمفیبولیت ها و گارنت آمفیبولیت ها هستند نیز دارای مقدار میانگین پذیرفتاری مغناطیسی پائین و برابر µSI100هستند. درصد ناهمگنی مغناطیسی میانگین آن‌ها برابر 7 درصد و پارامتر شکل آن‌ها غالباً مثبت است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شترکوه #شاهرود #نئوپروتروزوئیک #پذیرفتاری مغناطیسی #ناهمگنی مغناطیسی #پارامتر شکل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)