پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سعیده قدیمی [پدیدآور اصلی]، گیتی فرقانی تهرانی[استاد راهنما]، علی اسدی [استاد مشاور]
چکیده: معدن سرب و روی انگوران واقع در شمال غرب ایران، بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه است. هدف از این مطالعه، بررسی تمرکز، ژئوشیمی و کانی شناسی آئروسل ها در محدوده ی معدن و خارج از آن، ارزیابی ریسک سلامت ذرات آئروسل و بررسی ویژگی های هیدروشیمیایی نمونه های بارش در محدوده ی مورد مطالعه می باشد. به این منظور، تعداد 36 نمونه آئروسل از محدوده ی مورد مطالعه در طی یکسال (1394 -1393) در فصل های مختلف با استفاده از روش های استاندارد برداشت شد..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدن #انگوران #آئروسل #بارش خشک #بارش تر #عناصر بالقوّه سمّی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)