پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سمیرا نامور خطیری [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، جلال حسن [استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: ناتامایسین نگه دارنده ای است که جهت کنترل کپک و مخمر در مواد لبنی استفاده می شود. در این مطالعه، یک روش ساده و کارآمد مبتنی بر میکرو استخراج فاز مایع از نوع تک قطره معلق به کمک ورتکس و نمک جهت جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه گیری ناتامایسین در بافت نمونه های ماست با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا معرفی شده است. به منظور به دست آوردن بهترین کارایی استخراج، تاثیر پارامتر‌‌های مختلف از جمله pH، نوع و مقدار حلال استخراج و مقدار نمک اضافه شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که حلال استخراج 1-پروپانول، حجم حلال استخراج 0/150میکرولیتر، بافر استاتی با 0/6 = pH، 3 میلی‌لیتر نمک 10 درصد وزنی-حجمی پتاسیم نیترات بهترین شرایط برای استخراج ناتامایسین می باشد. این روش محدوده خطی مناسبی در 0/10-010/0 میلی گرم بر لیتر و حد تشخیص 003/0 میلی گرم بر لیتر برای ناتامایسین ارائه داد. فاکتور پیش‌‌.تغلیظ نیز برابر با 50/94 به دست آمد. این روش به طور موفقیت آمیزی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری ناتامایسین در 10 نوع ماست موجود در فروشگاه ها با برندهای مختلف به کار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: ناتامایسین #میکرو استخراج فاز مایع #ورتکس #پیش تغلیظ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)