پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
بهاره عربخانی [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این مطالعه، یک روش ساده و کارآمد برای بهبود پاکسازی و کاربرد روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی در ماتریس‌‌های پیچیده معرفی شده است. بدین منظور دو روش میکرواستخراج ترکیب شده و روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی متوالی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری هم زمان مقادیر کم سیتالوپرام و سرترالین با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا ارائه شده است. در روش میکرواستخراج مایع-مایع به کمک هوا آنالیت‌‌ها به فاز پذیرنده برمی‌‌گردند، به منظور به دست آوردن بهترین کارایی استخراج تاثیر پارامتر‌‌های مختلف از جمله غلظت فاز دهنده و پذیرنده، نوع حلال استخراج و تعداد مکش سرنگ مورد بررسی قرار گرفت. این روش محدوده خطی مناسبی در 7.00-0.10 میلی گرم بر لیتر و حد تشخیص 0.01 میلی‌‌گرم بر لیتر برای سیتالوپرام و 0.002 برای سرترالین ارائه داد و فاکتور پیش‌‌تغلیظ 99.1 برای سیتالوپرام و 100.0 برای سرترالین به دست آمد. کلمات کلیدی:
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیتالوپرام #سرترالین #میکرواستخراج مایع-مایع پخشی متوالی #فاکتور پیش تغلیظ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)