پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
نرگس زمانی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]، غلامعلی فرزی [استاد راهنما]
چکیده: نانو ذرات ɤ-آلومینا (Al2O3) قطبی و آبدوست بوده و برای تبدیل به خصلت آبگریزی، سطح آن به وسیله ی اسیداولئیک، تری متوکسی وینیل سیلان و همچنین مخلوط آن دو با نسبت مولی معین در زایلین در دمای 50درجه ی سانتی گراد،اصلاح شد. نانو ذرات آلومینا به کمک طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FT-IR)، پراش پرتو ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، آنالیز عنصری شناسایی و تأیید شدند. تغییر خواص آبدوستی نانو ذرات آلومینا به وسیله ی آزمایشات چربی دوستی،مورد تأیید قرار گرفت. همچنین میزان پراکندگی نانو ذرات اصلاح شده در حلال های آب، اتانول، هگزان و استن بررسی و درصد پخش انها محاسبه گردید. درصد بهینه اصلاح کنندهای اولئیک اسید، تری‌متوکسی وینیل سیلان به ترتیب 1% و 3% بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو ذرات آلومینا #اصلاح سطح #پراکندگی #اولئیک اسید #تری متوکسی وینیل سیلان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)