پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
منصوره فلاحتکار [پدیدآور اصلی]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]، فاطمه مصدرالامور[استاد مشاور]
چکیده: پلی(1-آمینو-10،9-آنتراکینون) به عنوان یکی از پلیمرهای رسانا دارای کاربرد فراوانی در صنعت می‏باشد. خواص الکتریکی و مکانیکی این دسته از پلیمرها را می‏‏توان با اضافه نمودن مواد افزودنی مناسب در هنگام تهیه بهبود بخشید. در این تحقیق، الکتروپلیمریزاسیون 1-آمینو-10،9-آنتراکینون در حضور و عدم حضور سدیم دودسیل سولفات (SDS) به عنوان یک ماده‏ی افزودنی در محلول آبی اسید سولفوریک مورد بررسی قرار گرفته است. در این پروژه برای تهیه فیلم‏های پلیمری پلی(1-آمینو-10،9-آنتراکینون) از دو روش الکتروشیمیایی شامل روش ولتامتری چرخه‏ای و پتانسیل ثابت در سطح سه الکترود طلا، پلاتین و کربن شیشه‏ای به عنوان الکترود کار استفاده شد. رفتار الکتروشیمیایی فیلم‏های پلیمری تهیه شده نیز به روش ولتامتری چرخه‏ای در محلول 6/0 مولار اسید سولفوریک به عنوان الکترولیت حامل و فاقد مونومر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از ولتاموگرام‏های چرخه‏ای فیلم‏های پلیمری تهیه شده بر سطح الکترودهای کار حاکی از افزایش فعالیت الکتروشیمیایی پلیمرهای تهیه شده بر سطح الکترود پلاتین در مقایسه با دو الکترود دیگر است. همچنین مناسب‏ترین فیلم‏ها به روش ولتامتری چرخه‏ای تهیه می‏شوند. نتایج نشان می‏دهد سرعت فرایند الکتروپلیمریزاسیون 1-آمینو-10،9-آنتراکینون در حضور SDS افزایش یافته و فیلم‏های پلیمری تهیه شده از فعالیت الکتروشیمیایی، یکنواختی و چسبندگی بیشتری بر سطح الکترود برخوردار هستند. بررسی‏های شناسی فیلم‏های پلیمری تهیه شده در حضور SDS حاکی از کاهش اندازه‏ی ذرات پلی(1-آمینو-10،9-آنتراکینون) و توزیع یکنواخت‏تر ذرات پلیمری در مقایسه با فیلم‏های تهیه شده در عدم حضور SDS می‏باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی‏(1-آمینو-9 #10-آنتراکینون) #الکتروپلیمریزاسیون #سدیم دودسیل سولفات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)