پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
آیدا کلته ئی [پدیدآور اصلی]، مسلم سوهانی[استاد راهنما]، مرتضی رفیعی[استاد راهنما]
چکیده: تله های پتانسیلی یکی از رایج ترین سیستم ها برای گیراندازی ذرات باردار به منظور تحقیقات بنیادی و دقیق بر روی آن ها می باشد. تله ی پنینگ، نوعی تله ی پتانسیلی است که با استفاده از برهم نهی پتانسیل الکتریکی پایا و میدان مغناطیسی همراه با آن، گیراندازی ذرات باردار را در سه بعد فراهم می سازند. از جمله کاربردهای این تله ها می توان در زمینه هایی همچون مطالعه و اندازه گیری ثابت های بنیادی ذرات، بررسی ترازهای انرژی، مطالعه ی واپاشی های ذرات، مطالعه ی برهم کنش ذرات باردار و اطلاعات کوانتومی اشاره نمود. در این پایان نامه، به بررسی رفتار کلاسیکی الکترون و یون در یک تله ی پنینگ پرداخته ایم. ... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تله ی پتانسیلی #تله ی پنینگ #گیراندازی #کیوبیت #حالات کوانتومی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)