پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
علی ملاابراهیمی [پدیدآور اصلی]، مسلم سوهانی[استاد راهنما]
چکیده: تله‌های پتانسیلی یکی از رایج‌ترین سیستم‌ها برای گیراندازی ذرات باردار به منظور تحقیقات بنیادی و دقیق بر روی آن‌ها می‌باشد. این تله‌ها به دو دسته پائول و پنینگ تقسیم‌بندی می‌شوند. تله‌های پائول با استفاده از پتانسیل چهارقطبی الکتریکی متناوب و تله‌های پنینگ با استفاده از برهم‌نهی پتانسیل الکتریکی پایا و میدان مغناطیسی همراه با آن، گیراندازی ذرات باردار را در سه بعد فراهم می‌سازند. از جمله کاربردهای گسترده این تله‌ها می‌توان در زمینه‌هایی همچون مطالعه و اندازه‌گیری ثابت‌های بنیادی ذرات، طیف‌سنجی جرمی، بررسی ترازهای انرژی یونی و هسته‌ای، اندازه‌گیری نیمه‌عمر ترازهای برانگیخته‌ی هسته‌ها، مطالعه واپاشی‌های عناصر کمیاب، مطالعه‌ی اندرکنش میان ذرات، اطلاعات کوانتومی و درهم‌تنیدگی ذرات اشاره نمود. در این کار، معادلات حرکت ذرات باردار محصور در تله به صورت تحلیلی و عددی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و پس از آن به شبیه‌سازی حرکت یون و الکترون درون این تله‌ها و همچنین بررسی شرایط محصورسازی آن‌ها پرداخته شد. اثرات مختلف میدان مغناطیسی پایا و هارمونیک بر روی تله‌ی پائول نیز، به عنوان یک کار جدید، مورد بررسی قرار گرفت که منجر به نتایج جالبی در این زمینه گردید. نشان داده شد که پایداری یون درون تله‌ی‌پائول تحت تاثیر میدان مغناطیسی اعمالی قرار گرفته و محدوده پایداری تله تحت کنترل قرار می‌گیرد. درنهایت به شبیه‌سازی تله‌های پنینگ صفحه‌ای و بررسی چاه پتانسیل الکتریکی آن‌ها پرداخته شد و عوامل موثر بر عمق، عرض و شکل چاه پتانسیل آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تله‌ی یونی پائول #معادله متئو #نواحی پایدار #تله پنینگ صفحه‌ای.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)