پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سیده مونا میرحجتی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه معادله‌ای برای تابع توزیع احتمالی تجمع ریسک‌ها با توزیع وابسته چند متغیری پارتو به دست می‌آوریم. با توزیع وابسته چند‌متغیری پارتو نوع دوم‌ کار می‌کنیم که کاربرد فراوانی در بیمه و تحلیل ریسک‌ها دارد. با ارائه یک مدل آغاز می‌کنیم که ساختار آن بر اساس وابستگی است و تابع چگالی احتمال آن با توزیع بتای نوع دوم انطباق دارد. ارزش در معرض ریسک و چندین شاخص سنجش ریسک را به دست می آوریم. به بررسی جزئیات دقیق برخی از مدل‌های تجمعی می‌پردازیم که توزیعات پواسون، دو‌ جمله‌ای منفی و هندسی را به عنوان توزیع اصلی داراست. در مدل تجمعی پارتو-پواسون، تابع چگالی احتمال تابعی از توزیع فوق هندسی کامر است و تابع چگالی احتمال پارتو-دوجمله‌ای منفی تابعی از توزیع فوق هندسی گاؤس می‌باشد. با بررسی‌هایی که روی داده‌هایی که بر‌اساس بیمه نامه ‌های یک ساله در سال (2005-2004) و داده‌های شرکت بیمه ایران در سال 93 انجام شد، نتیجه می گیریم که مدل های وابسته ی جمعی که با توزیع پارتو ترکیب شده‌اند نسبت به سایر مدل های جمعی بهتر و کاربردی‌تر هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریسک وابسته #مدل ریسک فردی #مدل ریسک تجمعی #ساختار پارتو کلاسیک #توزیع فوق هندسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)