پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
ابوالفضل علی بمانی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، عبدالله آل‌هوز[استاد مشاور]
چکیده: فرض کنید R یک حلقه شرکت پذیر با همانی ناصفر و M یک مدول چپ یکانی ناصفر روی R باشد. در این نوشتار، گراف‌هایی را به این دو ساختار جبری نسبت می‌دهیم و به بررسی برخی ارتباطات بین خواص گرافی و جبری آن‌ها می‌پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه‌ی شرکت‌پذیر‏ #حلقه‌ی برگشت‌پذیر #حلقه‌ی نیم‌‎جابجایی #عدد خوشه‌ای #کمر #قطر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)