پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد مهدی شعبانی [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]
چکیده: برای مشاهده چکیده پایان نامه به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توابع تحلیلی #توابع ‏دو-تک ازر #توابع همساز #کران ضرایب‎ #‎ ترکیبات خطی #پیچش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)