پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مصطفی بازقندی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حجازی[استاد راهنما]
چکیده: ابتدا به مطالعه کاربردهای نظریه‏‌ی گروه‌های لی در معادلات دیفرانسیل می‌پردازیم.‏ سپس معادلات ماکسول را بررسی می‌کنیم‏ ‎‎و‎ دستگاه معادلات ماکسول در اپتیک غیرخطی را فرمول‌بندی می‌کنیم. با استفاده از روش گروه‌های تقارن لی جواب‌های مشابه آن را محاسبه کرده و نشان می‌دهیم می‌توان دستگاه را به یک معادله‌ی دیفرانسیل معمولی مرتبه اول کاهش داد. همچنین، با ایجاد یک ساختار لی-پواسون روی دستگاه، دستگاه همیلتونی آن را به‌دست می‌آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گروه‌های تقارن لی #معادلات دیفرانسیل‏ #معادلات ماکسول‏ #‏اپتیک غیرخطی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)