پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
صدیقه احمدی [پدیدآور اصلی]، مهدی قوتمند [استاد راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد مشاور]
چکیده: ابتدا به معرفی توابع پایه‌ای شعاعی پرداخته‌ایم و درونیابی تابع، با کمک توابع پایه‌ای شعاعی شرح داده شد و از طریق درونیابی با این توابع، مشتق تابع را با روش‌های مستقیم و غیر‌مستقیم به‌دست آورده‌ایم و سپس دستگاهی که در درونیابی توابع پایه‌ای شعاعی ، ایجاد شده است را به روش‌های تجزیه مستقیم چولسکی ، دولیتل و LDLT حل کرده‌ایم، تجزیه چولسکی به دلایلی قابل حل نبوده به این خاطر روش افزایش قطر و روش رایلی را بکار برده‌ایم، در اینصورت تجزیه چولسکی قابل اجرا و LDLT نتایج بهتری را خواهد داد و نمودار ایجاد شده از نوسانات کمتری برخوردار خواهد بود، در بخش دیگر دستگاهی که با روش چولسکی قابل اجرا نبود را با روش دیگری به نام روش تجزیه گرادیان مزدوج حل کرده‌ایم و در پایان حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی وابسته به زمان را با خطی کردن و با روش شبکه توابع پایه‌ای شعاعی انجام داده‌ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توابع پایه‌ای شعاعی #درونیابی تابع #حل دستگاه به روش ‌های تجزیه #حل معادلات دیفرانسیل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)