پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فاطمه حیدری ماسوله [پدیدآور اصلی]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]، مهدی قوتمند [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه به نامساوی ماتریسی خطی در تجزیه و تحلیل سیستم های دینامیکی پرداخته شده است. روشی توسط لیاپانوف مطرح گردیده که برای برخی از مسائل عملی خاص در مهندسی کنترل به ویژه مساله پایداری سیستمهای کنترل با عملگری خاص اعمال گردیده است. در مسائل بهینه سازی عینا فرموله شده، علاقه مند به یافتن شرایط لازم برای راه حل بهینه موجود هستیم. ازاین رو طبیعی است که متوسل به شاخه ای از تجزیه و تحلیل شویم که این شرایط را فراهم نماید. در این پایان نامه تلاش شده روش حل نامساوی ماتریسی خطی و زمینه های کاربردی آن با مثال های عینی بیان گردد، در ضمن به بررسی خصوصیات نامساوی ماتریسی خطی برای سیستم های توصیفی گسسته زمان خطی و طراحی کنترلگر پسخورد خروجی مقاوم با استفاده از این روش پرداخته شده و در نهایت پایداری سیستم های دوخطی را از طریق کنترل پسخورد حالت خطی مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خطی #پسخورد #خروجی #نامساوی #دو خطی مستقیم #کنترل #پایداری #محدب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)