پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
بی بی حنیفه اوزونی دوجی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]
چکیده: ابتدا در این پایان نامه حلقه fـ تمیز را تعریف می کنیم و سپس به بررسی خواص حلقه های fـ تمیز می پردازیم. فرض کنیم.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه های تمیز #حلقه های ماتریس #عناصر کامل #حلقه های که شامل تعدادی عنصر کامل هستند

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)