پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سمیه ممی زاده [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، ابتدا نشان می دهیم اگر حلقه ی R قویا تمیز باشد. آنگاه هر ایده آل این حلقه قویا تمیز است. همچنین حلقه هایی مانند R را بررسی می کنیم که حلقه ی ( M_n(R قویا تمیز نیست. در ادامه شرایطی را ارائه می دهیم که برای هر Mn(R)≥ 1 ،n قویا تمیز است. بعلاوه، این نتایج را به حلقه ی ماتریس های بالا مثلثی گسترش می دهیم. سپس بررسی می کنیم که چه هنگام حلقه ی ماتریس های ٢ × ٢ روی حلقه ی موضعی، قویا تمیز است. چندین معیار هم ارز ارائه می کنیم که حلقه ی ماتریس های٢ × ٢، قویا تمیز باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عناصر خودتوان #حلقه ی موضعی #حلقه ی ماتریسی #حلقه ی قویا تمیز #حلقه ی ماتریس های بالا مثلثی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)