پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
بی بی آسیه افضل شهیدی [پدیدآور اصلی]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: موضوع تعیین انرژی یک مولکول همواره مورد علاقه دانشمندان علم شیمی بوده است و برای محاسبه آن از فرمول های انتگرالی استفاده می کردند. از آنجا که برای نمایش ساختار هر مولکول از گراف استفاده می شود لذا در چند دهه اخیر دانشمندان ریاضی نیز سعی کرده اند از خواص گراف ها در محاسبه انرژی مولکولی استفاده نمایند و راه حل ساده تری برای محاسبه انرژی مولکولی بیابند. کمیت محاسبه شده از این طریق را انرژی گراف نامیده اند که تقریبا هم ارز انرژی مولکول متناظرش است. در این پایان نامه سعی شده است تا موضوعات مربوط به انرژی انواع گراف ها مورد مطالعه قرار گیرد و یک دسته بندی از آن ارائه گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#طیف گراف #انرژی گراف #کران بالا و پایین انرژی گراف

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)