پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
زهرا وزیری [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، ابتدا نشان می دهیم اگر حلقه ی R خاصیت برد پایای یکه ی یک داشته باشد، آنگاه برای هر Mn(R) ،n ≥ ١ نیز خاصیت برد پایای یکه ی یک دارد. همچنین ثابت می کنیم اگر R شامل تعدادی عنصر منظم یکه باشد، آنگاه برای هر Mn(R) ،n ≥ ١ نیز چنین است. در ادامه نشان می دهیم اگر R در شرط G − M صدق کند، آنگاه برای هر Mn(R) ،n ≥ ١ نیز در شرط G − M صدق می کند. سپس به بررسی حلقه های SB می پردازیم و شرایطی را ارائه می دهیم که تحت آنها، یک حلقه ی نیم موضعی، SB است. بعلاوه، این نتایج را به حلقه های تبادلی با فاکتورهای اولیه آرتینی نیز گسترش می دهیم و مشاهده می کنیم برای این حلقه ها، خاصیت SB با شرط G − M معادل می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه ی SB #حلقه ی نیم موضعی #حلقه ی تبادلی #حلقه ی ماتریس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)