پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
زینب بادپیما [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]، سید رضا حجازی[استاد مشاور]
چکیده: در این رساله سعی بر آن است تا با استفاده از ناورداهای دیفرانسیلی و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل، روشی عمومی برای یافتن جواب معادلات دیفرانسیل بیان کنیم. در فصل اول مفاهیم و تعاریف اولیه مورد نیاز را عنوان می کنیم. در فصل دوم ابتدا امتداد را تعریف نموده، سپس امتداد میدانهای برداری و عمل گروه ها را با ذکر مثال توضیح می دهیم، در ادامه ی این فصل، ناورداهای دیفرانسیلی را با ذکر مثال و روش محاسبه ی آنها می آوریم. در فصل سوم، معادلات دیفرانسیل و گروه تقارن را به همراه روش محاسبه ی آنها ذکر می کنیم. در فصل چهارم با استفاده از گروه تقارن دستگاه معادلات دیفرانسیل و ناورداهای گروه تقارن به کاهش مرتبه و یافتن جواب معادلات دیفرانسیل مرتبه ی اول و بالاتر می پردازیم. در ادامه ی فصل، روش کاهش مرتبه ی معادلات را با استفاده از گروه های تقارن چند پارامتری بیان می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گروه تقارن #امتداد #فضای جت #ناورداهای دیفرانسیلی #معادلات دیفرانسیل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)