پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
عالیه محمدی [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]
چکیده: مطالعه ی کدهای کامل به خاطر ساختار و ویژگی های جالب و خوبی که دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پایان نامه ابتدا نگاهی کوتاه به تاریخچه ی نظریه ی کدگذاری انداخته و به بیان کاربرد این نظریه در علوم مختلف می پردازیم. در ادامه با خلاصه ای از مفاهیم مربوط به کدهای کامل آشنا می شویم و چند نوع کد کامل معرفی می کنیم. در پایان ساختار جدیدی از کدهای کامل با رتبه ی تام به نام آلفا-کدهای نرمال را ارائه می دهیم که تاکنون ارائه نشده است. اما قبل از ارائه ی این ساختار باید با مفاهیم ضرایب فوریه و ابردوگان کد کامل آشنا شویم. در پایان نیز مثالی از کدهای کامل با رتبه تام به طول ٣١ معرفی می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کدهای کامل #کد کامل با رتبه ی تام #آلفا-کدواژه #آلفا-کد نرمال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)