پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
امیر کریمی [پدیدآور اصلی]، عبدالله آل‌هوز[استاد راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه سیستم های جبری خواهیم ساخت که بتوان براساس آن‌ها رده ‌ای از کدهای ماکسیمم فاصله مجزا (MDS) را به‌دست آورد. روش کار عمدتآ براساس استفاده از خودتوان‌ها و عناصر یکه حلقه می‌باشد. کدهای (MDS) کوانتومی یک کلاس مهم و بااهمیت از کدهای کوانتومی می‌باشد. ساختن کدهای (MDS) کوانتومی که فاصله‌ی آن‌ها عدد بزرگی باشد، کار دشواری است. در این پایان نامه ما با استفاده از کدهای دوری-ثابت کلاسیک دو کلاس از کدهای (MDS) کوانتومی با پارامترهای ƛ(q-1); ƛ(q-1)-2d+2; d]]q]] جایی‌که d≤1+((q+1))/2+ƛ-1 و 2≤d و q+1=ƛr با r زوج و ƛ(q-1); ƛ(q-1)-2d+2; d]]q]] جایی‌که d≤1+((q+1))/2+ƛ/2-1 و 2≤d و q+1=ƛr با r فرد را معرفی می‌کنیم. این دو کلاس از کدهای MDS کوانتومی، پارامترهایی بهتر از آنچه کدهای شناخته شده قبلی داشته‌اند، دارا می‌باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کدهای دوری-ثابت #کدهای کوانتومی #کدهای MDS #یکه #خودتوان

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)