پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مهناز علیین [پدیدآور اصلی]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: استفاده از کدهای LDPC به دلیل ساختار ساده، روش های کدگشایی تکراری و برخی دلایل دیگر در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده است. در این پایان نامه با نگاهی کوتاه به تاریخچه نظریه کدگذاری و بیان خلاصه ای از مفاهیم مربوط به کدهای خطی به شرح کدهای LDPC و نحوه کدگذاری آنها می پردازیم. سپس با استفاده از تعریف گراف فاکتور، برخی از الگوریتمهای کدگشایی عبورپیام را معرفی می کنیم. علاوه براین روش کدگشایی برنامهریزی خطی و برخی از مهمترین بهبودهای انجام شده بروی این الگوریتم کدگشایی را مورد بررسی قرار می دهیم و در پایان به مقایسه چند الگوریتم کدگشایی با استفاده از نتایج برخی مقالات اخیر می پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کدهای LDPC #گراف فاکتور #گراف تنر #الگوریتم عبور پیام #گدگشایی #کدگذاری #کدهای خطی #برنامه ریزی خطی #کدگشای LP

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)