پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حمیدرضا خواجه ها [پدیدآور اصلی]، مرتضی زاهدی[استاد راهنما]
چکیده: بیمارستان شامل واحدهای مختلف سازمانی با انواع طرح های مختلف پردازش اطلاعات و انواع متفاوت کارکنان حرفه ای مراقبت سلامت میباشد که به ارتباطات متقابل بین واحدهای سازمانی و نیز ارتباط با خارج سازمان نیاز دارد. همچنین به دلیل منحصر به فرد بودن فرایند مراقبت از هر بیمار، سازمان های مراقبت سلامت با چالش های بسیاری در هماهنگی روبرو هستند.در این راستا استفاده از الگوی مدیریت سیستم جریان کار WFMS مناسب ترین روش به نظر می رسد. مدیریت فرایندهای درمانی با استفاده از پزشکی مبتنی برشواهد و توسط راهنماها تحقق می یابد. سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت مثل سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی باید ضمن پشتیبانی از فرایندهای سازمانی و درمانی بیمار به طور جداگانه، یکپارچگی اطلاعات و وظایف را ایجاد کنند. در این تحقیق به بررسی فرآیند های بیمار محور در بیمارستان امام حسین شاهرود می پردازیم.و این فرایند ها را بر روی سیستم نما پیاده سازی خواهیم نمود.در ادامه الگوهای زمانی را بر روی این فرایند ها اعمال می کنیم.در مرحله بعد، با استفاده از رخداد های ثبت شده در سیستم اطلاعات بیمارستانی ، اختلاف زمانی بر حسب دقیقه و ساعت را محاسبه نموده و سپس بهترین توزیع ریاضی برای دیتای بدست آمده را بدست می آوریم.در نهایت با تعریف توزیع های ریاضی بر روی فرایند های تعریف شده سعی می کنیم زمان انجام آن را کاهش دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم مدیریت فرایند های سازمانی #الگوهای زمانی #سیستم اطلاعات بیمارستان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)