پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
نرجس سرائی [پدیدآور اصلی]، مرتضی زاهدی[استاد راهنما]، مهدی یعقوبی[استاد مشاور]
چکیده: مدیریت فرآیندهای تجاری شامل برنامه‌ریزی، شبیه‌سازی و آنالیز یک سیستم تجاری است. امروزه گرایش فناوری ‌اطلاعات به سمت مدیریت گردش‌کار است. سیستم مدیریت گردش‌کار یک سیستم کامپیوتری است که به تعریف و مدیریت یک سری از فعالیت‌ها در یک سازمان برای رسیدن به هدف خاص می‌پردازد. برای شبیه‌سازی سیستم گردش‌‌کار از مفهوم مدل فرآیندی استفاده می‌شود. ساخت یک مدل فرآیندی از روی ثبت رخداد‌ها، از زمینه‌های مهم در مدیریت فرآیندهای تجاری است. در این تحقیق به بررسی فرآیندهای آموزشی درمقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه شاهرود می‌پردازیم و این فرآیندها را بر روی سیستم‌ نَما پیاده‌سازی می‌کنیم، سپس الگوهای زمانی را در این فرآیندها اعمال می‌نماییم. مرحله بعدی، ثبت رخدادها یا به عبارت بهتر درخواست‌های دانشجویان در سیستم گلستان است که بر اساس اختلاف زمانی(روز) بین تایید درخواست توسط دانشجو، مدیرگروه، ریاست دانشکده و در نهایت آموزش کل آماده می‌شود، سپس بهترین توزیع ریاضی برای دیتای به دست آمده محاسبه می‌شود. در نهایت با تعریف توزیع‌های ریاضی برای درخواست‌ها و تغییر ساختاری فرآیند‌های آموزشی می‌توان زمان انجام کار در این فرآیندها را کاهش داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم مدیریت گردش‌کار #الگوهای زمانی #بارکاری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)