پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
سمیرا محمودیان [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد مشاور]
چکیده: مسائل زمانبندی از جمله مسائل بهینه سازی به شمار می روند که تاکنون روی مسائل زمانبندی، توسعه و گسترش آن کارهای زیادی انجام شده است. تنوع و پیچیدگی مسائل زمانبندی ما را بر آن داشت که در این پایان نامه تنها به بررسی مسئله زمانبندی n کار بر روی m ماشین در محیط کارگاه گردش کاری جایگشتی با زمانهای معلوم پرداخته و دو مدل ابتکاری با هدف کمینه کردن مجموع زمان تکمیل کارها ارائه می دهیم..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زمانبندی #کارگاه گردش کاری جایگشتی #الگوریتم ابتکاری #الگوریتم ژنتیک پیوندی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)