پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
محسن جمشیدی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]
چکیده: معدن بوکسیت جاجرم واقع در استان خراسان شمالی و در 19 کیلومتری شمال شرق شهرستان جاجرم، یکی از بزرگ‌ترین معادن بوکسیت ایران است. این معدن با طولی بیش از 12 کیلومتر به 11 بلوک اصلی کاملاً مجزا تقسیم شده که در حال حاضر به صورت روباز استخراج می‌شوند و برای روش استخراج آن‌ها به روش زیرزمینی باید تصمیم‌گیری شود. انتخاب روش استخراج زیرزمینی مناسب یکی از نکات مهم در معدن‌کاری می‌باشد. بدین منظور باید شرایط اجرائی و مشخصات روش‌های مختلف استخراج مورد توجه قرار گرفته و با توجه به شرایط کانسار روشی که بیش‌ترین انطباق را با آن داشته باشد، انتخاب شود. با توجه به میزان سرمایه‌گذاری بالا برای استخراج معدن، به کارگیری روش استخراج مناسب امری ضروری است. در گذشته روش‌های کمی و کیفی مختلفی برای این کار ارائه شده‌اند ولی با توجه به این که عوامل تاثیرگذار در انتخاب روش استخراج را نمی‌توان به صورت قطعی برای تمامی معادن مشخص کرد، این تکنیک‌ها الزاماً روش بهینه را ارائه نمی‌دهند. در این تحقیق برای تعیین پارامترهای موثر در انتخاب روش استخراج معدن گل‌بینی 8 از معادن بوکسیت جاجرم، پرسش‌نامه‌هایی تهیه شد که در آن‌ها کلیه معیارهای موثر در انتخاب روش استخراج لحاظ شده بود و از متخصصین مختلف، خواسته شد تا به این پارامترها امتیازدهی کرده و میزان اهمیت هر یک را مشخص کنند. با بررسی پرسش‌نامه‌ها 13 پارامتر به عنوان عوامل موثر در انتخاب روش شناخته و با توجه به شرایط معدن، 6 روش استخراجی که از نظر فنی قابلیت اجرا داشتند به عنوان روش‌های ممکن برای استخراج، در نظر گرفته شدند و با استفاده از تکنیک‌‌های AHP، TOPSIS وELECTRE که از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره هستند، روش کندن و پرکردن دستی به عنوان روش استخراج مناسب برای معدن انتخاب گردید. پس از انتخاب روش استخراج، طراحی کارگاه‌ها انجام شد. در این معدن با توجه به گسل‌های موجود 4 بلوک استخراجی وجود دارد که دارای طول‌های تقریبا یکسان هستند. در این معدن با توجه به ابعاد بلوک‌ها میزان ذخیره و تناژ استخراجی ماده‌معدنی مشخص شد و درصد بازیابی حدود 76% است. طول کارگاه‌های استخراج 20 متر به دست آمد و تخلیه مواد خرد شده در کارگاه به وسیله نیروی ثقل انجام می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتخاب روش استخراج #AHP #TOPSIS #ELECTRE #طراحی کارگاه استخراج #معدن‌کاری زیرزمینی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)