پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
رژین آرین مجد [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: در بسیاری از بافت ها شامل اموزش زبان در ایران که زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی است – به دلیل اینکه مدارس زبان و معلمان اساسا بر روی اگاهی یا دانش گرامری تمرکز می کنند دانش کاربرد زبان معمولا نادیده گرفته می شود . با در نظر گرفتن این مهم که عدم اگاهی از دانش کاربرد زبان ممکن است باعث شود زبان اموزان نکات کلیدی که زمان برقراری ارتباط ردو بدل میشوند را از دست دهند و یا در برداشت پیام خود دچار اشتباه و سوتفاهم شوند. تعدادی از معلمان به دانش کاربرد زبان توجه ویژه ای کرده و تلاش کردند که اگاهی از این دانش را از ابتدا افزایش دهند. برای اشکار ساختن تجارب و تکنیک هایی که انها استفاده کرده اند – دراین مطالعه کیفی با دوازده معلم که تمایل داشتند تجارب خود را با محقق به اشتراک بگذارند مصاحبه شد. مطابق با نظریه زمینه ای فرایند متوالی (چرخه مکرر) جمع اوری و تحلیل داده ها تا زمان اشباع(تکمیل شدن) درک حاصل از تکنیک های بالابردن دانش کاربرد زبان ،زبان اموزان ادامه پیدا کرد. تحلیل داده ها شش تکنیک که عقاید حرفه ای شرکت کنندگان را منعکس می کنندرا نشان داد. تکنیک هایی که پدیدار شدند عبارت اند از ارائه مثال هایی از موقعیت های واقعی، استفاده از فیلم ها و سریال های تلویزیون، استفاده از طعنه و طنز، استفاده از بیان بدن و تن صدا،تمایز بین گفتار رسمی و غیر رسمی و تمایز بین صحبت کردن مستقیم و غیر مستقیم.این مطالعه کاربردهای روشنی برای زبان اموزان واموزش معلمان دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تکنیک ها #بالابردن اگاهی دانش کاربرد زبان #مطالعه کیفی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)