پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
شبنم نوروزی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: استفاده یا عدم استفاده از زبان اول در تدریس زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بیگانه یک بحث طولانی در حوزه آموزش زبان انگلیسی بوده است. دیدگاههای نظری و یافته های عملی نقش تسهیل کننده زبان اول در تدریس یک زبان بیگانه را پشتیبانی کرده اند. با این وجود، در بعضی از محیطهای آموزش زبان انگلیسی مثل ایران معلمها نسبت به استفاده از زبان اول بی میل هستند و آنهایی هم که استفاده می کنند، احساس امنیت نمی کنند. این نشان می دهد که آموزش زبان بیشتر تابع هنجارها و فرضیات اجتماعی بوده است تا اصول و قواعد آموزش و یادگیری زبان. به عبارت دیگر، علی رغم داشتن پتانسیل استراتژی دوزبانه در بسیاری از محیط های یادگیری زبان از جمله آموزش زبان در آموزشگاههای خصوصی ایران منزوی و به حاشیه برده شده است. این مطالعه قصد دارد با استفاده از فرضیه سازی دیدگاههای معلمان زبان باتجربه نقش تسهیل کننده استراتژی دو زبانه در آموزش زبان بیگانه را کشف کند. به این منظور، چندین معلم باتجربه از آموزشگاه های خصوصی زبان انگلیسی در تهران پایتخت ایران طبق روشهای نمونه گیری تئوری زمینه ای انتخاب شدند. جمع آوری و آنالیز مداوم داده نشان داد که استفاده از زبان اول به سه عامل سطح مهارت زبانی شاگرد، سن شاگرد و تدبیر و تجربه معلم بستگی دارد. اولین عامل نشان می دهد که زبان اول میتواند بر اساس سطح مهارت زبانی شاگرد به طور متمایز استفاده شود. برای سطح مبتدی، زبان اول میتواند برای مدیریت کلاس و ارائه دوزبانه جملات مورد نیاز کلاسی استفاده شود. همچنین زبان اول می تواند برای روشن کردن معنی کلمات غیر انتزاعی مشکل ساز، مشخص کردن تکلیف، دادن راهنمایی برای انجام کارهای کلاسی و امتحان و همچنین شکل دادن رابطه صمیمی با شاگردان بکار رود. بطور مشابه مواردی که زبان اول می تواند برای سطح میانی بکار رود شامل چک کردن تسلط، دادن معادل کلمات، فراهم کردن ایده، توضیح دادن قوانین نوشتاری و روشن کردن بعضی ساختارهای گرامری می باشد. همچنین برای سطوح پیشرفته زبان اول می تواند جهت توضیح ظرافت های گرامر، فراهم کردن ایده و ارائه معادل کلمات انتزاعی استفاده شود علاوه براین این مطالعه نشان داد که زبان اول میتواند برای بعضی اهداف خاص در تمامی سطوح زبانی به کار رود. آنالیز داده ها همچنین مزایای استفاده از زبان اول را نیز نشان داد. همچنین این مطالعه نشان داد که بهتر است زبان اول در بحث های کلاسی و کلاس های مکالمه استفاده نشود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استفاده از زبان اول #مطالعه کیفی #آموزش زبان بیگانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)