پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
فاطمه نظری یزبری [پدیدآور اصلی]، دانیال منصفی پراپری[استاد راهنما]، متین باستان فرد[استاد مشاور]
چکیده: فرهنگ یکی از بنیادی ترین عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری محیط زندگی انسان است. بنابراین برای انتقال سرمایه های فرهنگی نیازمند ایجاد فضاهای معماری هستیم. یکی از این فضاها، مراکز فرهنگی می باشد. مراکز فرهنگی به عنوان بخشی از فضاهای عمومی، افراد را درون مجموعه های فضایی گوناگون گرد هم می آورند و باعث ایجاد ارتباط افراد و نسل امروز و گذشته (از طریق تئاتر، موزه ها، کتابخانه ها و ...) می شود. کشور ایران از جمله شهر کاشان با توجه به جمعیتش از مجموعه های فرهنگی کمی برخوردار است. از این رو با طراحی فضاهای فرهنگی پاسخگو برای ارتقا فرهنگ و خلق فضاهای اجتماعی، عمومی، فرهنگی می توانیم گام مهم و موثری در ارتقا شهر داشته باشیم. در این تحقیق بیش از هر چیز، معیارهای معماری موثر بر طراحی فضاهای عمومی موفق که فضاهای فرهنگی نیز به عنوان بخشی از فضاهای عمومی است، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با مطالعه موردی مراکز فرهنگی، معیارهای موفقیت آن ها در زمینه های معماری و فرهنگی شناسایی شده است. در نهایت با تحلیل و شناخت وضع موجود سایت، به ارائه گزینه های طراحی پرداخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مجموعه فرهنگی #فضای عمومی #فضای اجتماعی #کاشان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)