پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
فرخ رو خانلری [پدیدآور اصلی]، دانیال منصفی پراپری[استاد راهنما]، منصوره محسنی[استاد مشاور]
چکیده: در شهرهای امروز با کمبود فضاهای زنده شهری؛ که در آن‌ها فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی رخ دهد، مواجه هستیم. از جمله فضاهای عمومی که مرتبط با حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی باشد و باعث پویایی و سرزندگی شهر شود، می‌توان به سینماها اشاره کرد. سینما ارتباط مستقیم با مخاطب برقرار می‌کند و در ارتقاء سطح فرهنگ جامعه نقش دارد. فضاهای سینمایی دیگر تنها محلی برای نمایش فیلم نیست. این فضاها به محیطی برای گذران اوقات فراغت و تعاملات اجتماعی و فرهنگی در قالب مجموعه‌های فرهنگی و سینمای تبدیل شده‌اند. مساله اصلی این پژوهش طراحی مجموعه‌ای است که به‌عنوان یک فضای عمومی سرزنده، مرکزی برای تماشای فیلم در یک محیط اجتماعی باشد و به‌عنوان بستری برای فعالیتهای عمومی تعریف شود. طرح پیشنهادی با ایجاد زمینه ارتقاء و شکل‌گیری تعاملات اجتماعی به‌صورت مجموعه فرهنگی و سینمایی مطرح می‌شود. در پژوهش حاضر برای دستیابی به طرح مناسب و جمع‌آوری مؤلفه‌های طراحی شهری و مجموعه‌های فرهنگی و سینمایی، از روش تحقیق تاریخی ـ تفسیری استفاده شده است و عوامل مؤثر محیط بر ایجاد بستر مناسب، جهت شکل‌گیری و اشاعه فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به دلیل کمبود فضاها و امکانات لازم در شهر شیراز، در این پژوهش سعی شده است در راستای ارتقاء سطح فرهنگ و هنر، فضای شهری عمومی جهت تفریح و گذران وقت و شکل‌گیری و خلق خاطره‌های جمعی ایجاد شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فضای شهری #سینما #فرهنگ #تعاملات اجتماعی #فضای عمومی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)