پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فرید مهدی پور تملی [پدیدآور اصلی]، مسعود طاهری شهرآئینی[استاد راهنما]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]
چکیده: بزرگ شدن شهرها ساختمان سازی با تراکم بالا در مرکز شهرها ، جاده سازی همه عواملی هستند که مشکلات متعددی از جمله آلودگی هوای محیط و از بین رفتن محیط طبیعی را به همراه دارد. دست سازه‌های بشر آنگونه که تا کنون بوده میزان بزرگی از منابع طبیعی محدود را صرف انرژی و مواد مصرفی در ساخت و ساز خود می‌کنند. این پژوهش استفاده از گیاهان در نمای بیرونی ساختمان‌ها را به عنوان راه حلی برای مشکلات اکولوژیکی شهر و به عنوان عاملی موثر در کاهش مصرف انرژی در ساختمان مورد کاوش قرار داده است. نماهای پوشیده شده با گیاهان باعث قابلیت‌های مثبت گوناگونی همچون کاهش اثر جزایر حرارتی در شهرها ، بهبود بخشیدن کیفیت هوا و افزایش در تنوع زیستی گیاهان و موجودات مرتبط با آنها در فضاهای شهری می‌شوند. هدف این پژوهش اندازه گیری تاثیرات گیاهان و پنل‌های پر شده از خاک با سیستم آبدهی قطره‌ای منظم بر کارایی گرمایی دیوار بیرونی ساختمان در فصل تابستان است. برای مقایسه فرآیند حرارتی از نمای ساختمان پوشیده شده با گیاهان از مجموعه دستگاه‌های ثبت کننده اطلاعات گرمایی و رطوبتی ، دستگاه هواشناسی و دوربین حرارتی استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری مورد نظر در شرایط آب وهوایی ایران برای 3 نوع گیاه با فیزیولوژی متفاوت در دیوار بیرونی یکی از ساختمان‌های دانشگاه صنعتی شاهرود اندازه گیری شده است. اندازه گیری‌های مورد نظر نشان داد که لایه گیاه به همراه پنل‌های دیوارهای زنده می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر دمای سطح خارجی ساختمان و بصورت مرتبط بر روی نوسانات حرارتی دیوار و کاهش حرارت سطح داخلی دیوار داشته باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوارهای سبز #دیوار زنده بیرونی #کارایی حرارتی #کاهش مصرف انرژی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)