پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
امید منصوریان [پدیدآور اصلی]، مسعود طاهری شهرآئینی[استاد راهنما]
چکیده: بی شک صنعت لازمه ی پیشرفت هر جامعه می باشد. بهره وری مناسب نیز دستاورد یک جامعه پیشرفته است. دیگر نگاه صنعتی صرفا یک دیدگاه ضد سنت نیست.، بلکه بخشهای مختلف کشاورزی ، خدمات ، آموزش و پرورش ، بهداشت و ... را با خود همراه کرده است و این یعنی فرهتگ جدید قرن 21، فرهنگی که به دنبال رشد سریع جمعیت در قرن اخیر ایجاد شده تا بتواند با بهره وری بیشتر در تولیدات خود نیاز این جامعه عظیم را فراهم آورد .معماری صنعتی نیز به عنوان بخشی از نیاز فرهنگی جدید عصر حاضر ادبیات خاص خود را می طلبد ادبیاتی که واژه های مهندسی صنایع ، مدیریت صنعتی ، محیط زیست و... را در کنار هم جای داده و مفهوم تازه ای را در معماریِ شکل گیریِ واحدهای صنعتی بیان می کند . بر همین اساس در این پژوهش معماری صنعتی را در چند فرایند به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده و در نهایت نتایج حاصله را در قالب طراحی کارخانه فولاد مورد ارزیابی قرار دادیم . بنابرین ابتدا به چگونگی شکل گیری یک واحد صنعتی پرداخته شد ؛ طرح ریزی واحدهای صنعتی از نگاه فرایند تولید و جریان مواد مورد بررسی قرار گرفت . بیان شد یک واحد صنعتی جهت داشتن الگوی منظم تولید باید شرایط چیدمان خط تولید و انبار داری آن را در ارتباط با سایر عوامل موجود مورد بررسی و در نهایت الزامات آن در طراحی واحدهای صنعتی به صورت عامل اصلی و مجزا مورد استفاده قرار گیرد .جمع آوری چنین فرایندی در یک واحد فضایی مسقف نیز الزامی بود که پژوهش در زمینه پیکربندی و فرم را فراهم آورد . همچنین بیان شد فضاهای صنعتی جهت پاسخگویی به تولید سریع و شرایط بهینه تولید با واحدهای مختلف دیگری در ارتباط است . فضاهای اداری ، خدماتی ، بهداشتی ، تغذیه ورستوران ، و اضطراری از جمله عواملی است که واحدهای صنعتی را جهت تکمیل فرایند خود مد نطر می بیند که باید باتوجه به شرایط تولید طراحی شوند . از سویی حضور عوامل فوق در کنارهم به همراه شرایط حمل ونقل به داخل وخارخ سایت و الزمات زیست محیطی شرایط پیچیده و گسترده ای جهت تولید در سایت فراهم می آورد که نگاه ویژه به آنها جهت طراحی واحد صنعتی الزامی میشود. در نهایت عوامل فوق را در قالب طراحی کارخانه فولاد سازی مورد ارزیابی قرار داده و طراحی حاصله را ارائه نمودیم از جمله یافته های پژوهشی این فرایند شامل موارد زیر است : - معماری داخلی در صنایع ؛رویکردی نو جهت بهبود عملکرد و اثر بخشی بیشتر واحدهای تولیدی - راهکارهای طراحی سایت پلان مجتمع های تولید فولاد بر اساس بهبود عملکرد و حل معضلات موجود - تاثیرگذاریِ روانیِ فضای سبز ازدیدگاه شکل گیری فضای سبز عمودی؛ چگونگی تاثیر گذاری بیشتر فضاهای سبز شهری
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معماری صنعتی #طراحی کارخانه #خط تولید #کارخانه فولاد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)