پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
روح اله دهقان منشادی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]
چکیده: پیشرفت در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، روشهای مبادلات مالی موجود در صنعت بانکداری را تغییر داده است. امروزه بانکها فعالیت های شعبه ای خود را تحت شبکه انجام داده و اقدام به سرمایه گذاری های سنگین در زمینه راه اندازی کانال های مبادلات الکترونیکی مختلف نموده اند. در این زمینه، توسعه اینترنت و وب جهان گستر (www) راه را برای صنعت بانکداری در حرکت به سوی بانکداری اینترنتی هموار کرده است. با این حال، رشد این نوآوری در مبادلات سرویسهای مالی به خاطر ترسی که به اقتضای طبیعت باز اینترنت و آسیب پذیری نسبت به نفوذ در امنیت و فریب به وسیله هکرها وجود دارد، زیاد دلگرم کننده نیست. با توجه به واکنش ضعیف نسبت به مقوله بانکداری اینترنتی در کشور ایران پژوهش بر آن است تا تأثیر چارچوب های قانونگذاری و ابتکار و نوآوری بانک ها، را مورد مداقه قرار دهد و علاوه بر دو فاکتور کلیدی مذکور، تأثیر سایر فاکتورهای مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را بررسی نماید. نتایج به دست آمده نشان می دهد وسعت و کفایت نوآوریها باید به وسیله بانکها در شکل دهی اعتماد مشتری و ترقی و تشویق در استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی مورد توجه قرار گیرد. و تنظیم قوانین و قواعد کافی و شایسته برای بانکداری اینترنتی می تواند آن دسته از کسانی که از بانکداری اینترنتی استفاده نمی کنند را مجاب نماید تا این فناوری را مورد توجه قرار دهند. با توجه به تأثیر زیاد ارزش افزوده بر پذیرش، القاء مزیت های بانکداری اینترنتی به مشتریان موجب توسعه بانکداری اینترنتی خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چارچوب های قانون گذاری #ابتکارات بانک #بانکداری اینترنتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)