پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع دکتری > سال 1388
پدیدآورندگان:
رضا شیخ[پدیدآور اصلی]
چکیده: مدیران به عنوان اصلی ترین سرمایه های اجتماعی به تنهایی نمی توانند برای سازمان نقشی موثر ایفا کنند؛ مگر اینکه جامعه شرایط لازم را برای تحقق فرهنگ شایسته سالاری فراهم سازد. بی تردید طراحی و ساخت و نظارت بر اجزاء ساده یک سیستم منوط به استفاده از رای کارشناسان و افراد صاحبنظر می باشد ودر سایه نظام تدوین شده است که عملکرد افراد طراح و اعضاء جامعه تخصصی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در حرفه مدیریت که هدایت و اداره منبع عظیمی از امکانات انسانی و مادی سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی را بر عهده دارند فاقد ضوابط و نظام تدوین شده می باشندو این امر زمینه ورود مدیران فاقد صلاحیت را در عرصه مدیریت سازمانها فراهم ساخته و هر ساله زیانهای جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل می نمایند.از طرفی عدم ارزیابی عملکرد مدیران حرفه ای باعث کاهش انگیزه آنان می گردد. در این تحقیق ضرورت تدوین نظام نامه مدیریتی از دیدگاههای اساتیدو متخصصان مدیریتی،مدیران اجرائی و کارشناسان و کارکنان مورد بررسی قرار گرفته وبا تحلیل آماری فرضیات تعریف شده ،ضرورت آن به اثبات رسیده است
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نظام شایسته سالاری-نظام نامه مدیریتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)