پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سینا مظهری [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]
چکیده: افزایش عرضه خدمات و سطح آگاهی مردم، ارائه خدمات با‌کیفیت به مشتریان و حفظ وفاداری آنان از چالش‌های مهم سازمان‌های خدماتی است.بی‌توجهی به کارکنان با ایجاد نگرش منفی در آنان، مانع از ارائه خدمات باکیفیت خواهد شد.زمانی که کارکنان احساس کنند سازمان به آن‌ها توجه کرده و درتمام موقعیت‌ها حمایت می‌شوند، نسبت به سازمان احساس مسئولیت و تعهد بیشتری خواهند داشت. سرمایه‌گذاری مدیران در حوزه بازاریابی داخلی و تعهد آن‌ها نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی، موجب تعهد کارکنان می‌شود که در نهایت رضایتمندی و وفاداری مشتریان را حاصل می‌کند. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی به منظور ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌های خدماتی همراه با به کارگیری مسئولیت‌های اجتماعی سازمان و تأثیر بسزای این دو موضوع در ایجاد نگرش مثبت کاری کارکنان، این پژوهش می‌تواند، نقش مفیدی در مفاهیم اجتماعی سازمان‌های مالی - خدماتی داشته باشد. مطالعه این پژوهش می‌تواند به مدیران بانکها به عنوان سازمان‌های فعال در حوزه خدمات مالی در مورد چگونگی فعالیت‌هایشان با محوریت مسئولیت اجتماعی و نحوه تمرکز بر بازاریابی داخلی، کمک کند تا تعهد و حفظ کارکنان خود را افزایش دهند. به کارگیری روش های بازاریابی داخلی و تعهد مدیران نسبت به اجرای آن در کنار اجرای برنامه هایی برای مسئولیت اجتماعی سازمان، در سطح فردی موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان، انگیزه پیشرفت و ایجاد نگرش مثبت نسبت به کار، سازمان و مدیران می‌گردد؛ که می‌تواند بر سلامت جسمانی و روحی افراد نیز اثرگذار باشد و در سطح سازمانی سبب افزایش تعهدسازمانی، بهبود عملکرد، رفتار شهروندی سازمانی، کاهش ترک خدمت و همچنین کاهش رفتارهای مخرب سازمانی خواهد شد.با بررسی صورت گرفته توسط محقق پژوهشی تحت این عنوان در داخل کشور صورت نگرفته، از این رو تحقیق حاضر به بررسی «تأثیر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان با نقش تعدیلگر روش های بازاریابی داخلی و نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در حوزه بانکداری» می‌پردازد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازاریابی داخلی #نگرش کاری کارکنان #مسئولیت اجتماعی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)