پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فرزانه حلاجی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]
چکیده: مدیریت و کنترل مسیر بحرانی و فعالیت‌های‌ قرارگرفته بر روی این مسیر شرط لازم برای موفقیت در زمانبندی پروژه‌ها محسوب می‌شود. تکنیک مسیر بحرانی در صورت وجود پارامترهای قطعی بسیار کاراست. اما در دنیای واقعی معمولاً نمی‌توان پارامترهای یک پروژه مانند هزینه و زمان و ... را با اعداد قطعی و مشخص تعریف کرد. در نتیجه برنامه‌ریزی شبکه های ایجاد شده به دلیل وجودعدم قطعیت در پارامترهای مختلف آن با نیازهای پروژه تطابق ندارد. از این رو، مطالعه شرایط عدم قطعیت به دلیل نبوداطلاعات کافی در برنامه ریزی شبکه ها، از اهمیت قابل توجه‌ایی برخودار است، چرا که تنها از این طریق، می‌توان از تخصیص بهینه منابع و پیشرفت پروژه طبق برنامه زمانبندی شده، اطمینان حاصل کرد. تحلیل فعالیتهای پروژه بر اساس اطلاعات ناقص مبتنی بر در جه اعداد خاکستری، یکی از روش های رویارویی با این عدم قطعیت است. دراین پژوهش در قالب مثال موردی پروژه عمرانی بلوک B بنیاد مسکن شهرستان نیشابور تلاش شده است تا فعالیت های پروژه بر اساس هسته، درجه و فرم تنزیل‌شده اعداد خاکستری مورد تحلیل قرار گیرد و در نهایت با استفاده از حرکات پیش‌رو و پس رو، مسیر بحرانی و زمان تکمیل پروژه تعیین شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل پروژه #مسیر بحرانی #تئوری اعداد خاکستری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)