پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
علی زین الدینی میمند [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: امروزه بیشتر سازمان‌ها برای افزایش توانمندی‌ها ،رشد و بقای بلند‌مدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامه های استراتژیک می باشند . اغلب مسایلی که مهندسان و دانشمندان با آنها روبرو می‌شوند نیاز به تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت دارند. از این رو در این پژوهش شرایط عدم اطمینان در نظر گرفته شده است .همچنین در این پژوهش اطلاعات با توجه به نظر خبرگان و کارشناسان در صنعت گردآوری گردیدند و با تکیه بر اصول مدیریت استراتژیک در محیط عدم اطمینان، بوسیله روش تصمیم‌گیری خاکستری ، نقاط قوت و ضعف، و همچنین فرصت‌ها و تهدیدها برای شرکت نصر نیروی یزد رتبه‌بندی شدند. مهمترین نقطه قوت شرکت نصر نیرو، مدیریت هزینه‌ مناسب ، مهمترین نقطه ضعف شرکت را کمبود نقدینگی ، همچنین انعقاد قرداد‌های بزرگ در آینده مهمترین فرصت پیش روی شرکت، و مهمترین تهدید پیش روی شرکت وجود رقبای جدید در صنعت نفت و گاز معرفی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برنامه‌ریزی استراتژیک #تحلیل SWOT #سیستم‌های خاکستری #عدد خاکستری #عدم اطمینان.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)