پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سید سینا فخاریان [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، عادل دنیائی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة برخی از شاخص‌های عملکردی, آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی قهرمانان رشته بدنسازی شهرستان شاهرود بود. جامعه این پژوهش را کلیه ورزشکاران , پرورش اندام شهرستان شاهرود تشکیل می‌دادند که حداقل , دارای سابقه قهرمانی در استان بوده و در زمان انجام این تحقیق برای مسابقات قهرمانی استان و به دست آوردن ورودی مسابقات کشوری (1393) تهران آماده می‌شدند و به‌صورت منظم هفته‌ای حداقل 6 جلسه تمرین سنگین داشتند. از میان 21 ورزشکار, 17 نفر حاضر به همکاری در این پژوهش شدند. دامنه سنی ورزشکاران 01/4±47/26 بود که برای مسابقات بزرگسالان کشوری می‌توانستند رقابت کنند. همچنین دامنه سابقه تمرینات حرفه‌ای ورزشکاران این تحقیق 12-4 سال بود. برای اندازه گیری شاخص های مختلف این تحقیق از دستگاه سنجش ترکیب بدن, متر نواری, قدرت سنج دستی (دینامومتر), دینامومتر ثابت برای اندام تحتانی, میله بارفیکس, میز آزمون انعطاف, خط کش استاندارد کالیبر, دوچرخه مونارک مدل E839 و آزمون لک لک استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها توسط آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین شاخص بدون چربی با توان بی‌هوازی اوج, بین اندازه عرض استخوان مچ دست راست و چپ باقدرت پنجه دست, بین اندازه دور بازو با قدرت مچ دست راست و چپ, بین قدرت عضلات چهار سر ران با عملکرد توان بی‌هوازی اوج, بین شاخص توده بدنی باقدرت پنجه دست راست و چپ, ارتباط بین قدرت پنجه و قدرت لیفت, بین شاخص نسبت دور کمر به ران با درصد چربی بدن ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد, و بین شاخص توده بدنی و تعداد بارفیکس ورزشکاران ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همینطور بین شاخص توده چربی بدن و انعطاف‌پذیری مفصل ران, بین شاخص توده بدنی و تعادل, بین شاخص توده بدنی و فاکتورهای توان بی‌هوازی, بین درصد چربی بدن با فاکتورهای توان بی‌هوازی توان (بی‌هوازی اوج – میانگین توان بی‌هوازی – کمترین توان بی‌هوازی ), بین شاخص بدون چربی با میانگین توان بی‌هوازی و کمترین توان بی‌هوازی, بین قدرت عضلات چهار سر ران با میانگین توان بی‌هوازی و کمترین توان بی‌هوازی, بین عرض مچ پا با آزمون تعادل ایستاو بین اندازه عرض مفصل زانو با عملکرد توان بی‌هوازی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. از این یافته ها نتیجه می گیریم که با کار روی فاکتورهایی که ارتباط معناداری را از خود نشان دادند می توانیم در زمینه پیشرفت ورزشکاران پرورش اندام و همچنین ورزشکاران سایر رشته های ورزشی که برای افزایش عملکرد خود از تمرینات مقاومتی استفاده می کنند بهره بگیریم. همچنین می توان با انجام تحقیقات بر روی متغیر های دیگر در این رشته عوامل موفقیت آمیز دیگری را برای هرچه بهتر شدن عملکرد ورزشکاران به وجود آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شاخص‌های عملکردی, آنتروپومتریکی, ترکیب بدنی, بدنسازی, تمرینات مقاومتی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)