آب و خاك

خلیل اژدری
مهندسی حفاظت آب و خاک
رتبه علمی: دانشیار

سید حسین حسینی
سازه های آبی
رتبه علمی: استادیار

وجیهه درستکار
فیزیک و حفاظت خاک
رتبه علمی: استادیار

مهدی دلقندی
آبیاری و زهکشی
رتبه علمی: استادیار

سید ایمان ساعدی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
رتبه علمی: استادیار

یاسر صفری
پیدایش و رده‌بندی خاک و ارزیابی اراضی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

علی عباسپور
شيمي و حاصلخيزي خاك
رتبه علمی: دانشيار

هادی قربانی
آلودگی های خاک و محیط زیست
رتبه علمی: دانشیار

زهرا گنجی نوروزی
سازه های آبی
رتبه علمی: استادیار

اسمعیل محمودی
مهندسی مکانیک بیوسیستم- انرژی های تجدیدپذیر
رتبه علمی: دانشیار

محمد هادی موحدنژاد
مهندسی مکانیک بیوسیستم
رتبه علمی: استادیار

روزبه موذن زاده
مهندسی آب
رتبه علمی: دانشیار

حسین میرزایی مقدم
مکانیک ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم)
رتبه علمی: استادیار

زراعت و اصلاح نباتات

امین ابراهیمی
مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی
رتبه علمی: دانشیار

حمید رضا اصغری
گرایش اکولوژی خاک
رتبه علمی: دانشیار

مهدی برادران فیروزآبادی
فيزيولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: دانشيار

مهدیه پارسائیان
اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
رتبه علمی: استادیار

عباس تنهائیان
کشاورزی
رتبه علمی: استادیار

مصطفی حیدری
فيزيولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: دانشيار

پرویز حیدری
اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی
رتبه علمی: دانشیار

مهدی رحیمی
اصلاح نباتات
رتبه علمی: مربي

محمدرضا عامریان
فیزیولوژی گیاهی
رتبه علمی: دانشیار پایه 43

حمید عباس دخت
اکولوژی گیاهان زراعی
رتبه علمی: دانشیار

احمد غلامی
زراعت
رتبه علمی: دانشیار

شاهرخ قرنجیک
ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك
رتبه علمی: استاديار
[ مدیر گروه]

منوچهر قلی‌پور
اکولوژی کشاورزی
رتبه علمی: دانشيار

حسن مکاریان
زراعت - علف های هرز
رتبه علمی: دانشیار

باغبانی و گیاه پزشكی

حجت اله بداقی
فیزیولوژِی و تکنولوژی پس از برداشت
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

کامبیز جهان بین
علوم و مهندسی صنایع غذایی - گرایش علوم مواد غذایی
رتبه علمی: دانشیار

مسعود حکیمی تبار
حشره شناسی کشاورزی- بیوسیستماتیک کنه ها
رتبه علمی: دانشیار

حسن خوش قلب
تکنولوزی و فیزیولوژی پس از برداشت
رتبه علمی: استادیار

علی درخشان شادمهری

رتبه علمی: استادیار

احمد رجایی
تکنولوژی مواد غذایی
رتبه علمی: استادیار

مهدی رضایی
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
رتبه علمی: دانشیار

حمیدرضا صمدلویی
بیوتکنولوژی مواد غذایی
رتبه علمی: استادیار

مریم عجم حسنی
فيزيولوژي حشرات
رتبه علمی: استاديار

زیبا قسیمی حق
فیزیولوژی و اصلاح سبزی
رتبه علمی: استادیار

شیده موجرلو
قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان
رتبه علمی: استادیار

اساتید پیشکسوت

شاهین شاهسونی
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهی
رتبه علمی: استادیار

علی اصغر نادری

رتبه علمی: مربی

مدعو

هادی امراللهی

رتبه علمی: مربی

محمد حسین پور

رتبه علمی: مربی

امیر سالک فرخی

رتبه علمی: مربی

محبوبه عبداللهی

رتبه علمی: مربی

حسن گلی
مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
رتبه علمی: مربی

حسین مطهری نژاد

رتبه علمی: مربی