هادی قربانی

دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری در علوم خاک آلودگی های خاک و محیط زیست

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه ردینگ - انگلستان
زمینه ها و علایق پژوهشی: آلودگی های محیط زیست، فلزات سنگین، زمین شناسی پزشکی، کیفیت و آلودگی آب، حرکت و انتشار آلاینده ها در خاک، اثرات زیست محیطی کاربرد فاضلاب ها در کشاورزی و تولید محصولات غذایی، زیست فراهمی آلاینده های خطرناک و مدیریت آنها در خاک، کاربرد روشهای گیاه پالایی در اصلاح محیط های آلوده
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
دکتر هادی قربانی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم خاک از دانشگاه صنعتی اصفهان و نیز دکتری تخصصی در شیمی و آلودگی خاک از دانشگاه ردینگ انگلستان می باشد. تحقیقات وی عمدتآ در زمینه آلودگی های خاک و محیط زیست و نیز موضوعات مربوط به زمین شناسی پزشکی در ایران تمرکز دارد. وی همچنین دارای مقالات متعددی در ژورنال ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی است. نامبرده بعنوان فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1373، عضو هیات علمی نمونه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1377 و نیز جزو پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شاهرود در سالهای 1386، 1389، 1394 و 1395 و همچنین عضو هیات علمی نمونه آموزشی دانشکده کشاورزی در سالهای 1389، 1390، و 1395 شناخته شده است. در کارنامه علمی و پژوهشی وی همکاری در اجرای برخی طرحها و پروژه های ملی با مشارکت برخی وزارتخانه ها و سازمان های بزرگ کشور و نیز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در موضوعات کشاورزی و زیست محیطی دیده می شود. نامبرده در حال حاضر دانشیار گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود است.
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jun-11)
1100

Citations

19

h-index

30

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
559

Citations

14

h-index

50

Co-authors

30

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 55
عباس قلچ لی (1401)، "بررسی اثر استفاده از کودهای ازت و پتاسیم برتجمع نیترات در گوجه فرنگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی [استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا مهدوی (1399)، "بررسی پیشایندها و پیامدهای تجربه به‌یادماندنی تور در بین گردشگران ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی [استاد/ اساتید راهنما]،
مریم شهمرادی (1399)، "نقش انگیزه ها و ریسک های ادراک شده در همنوایی با مقاصد گردشگری ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی [استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا جاجرمی (1399)، "تاثیر بیوچار بر ویژگی های فیزیکی خاک آبگریز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وجیهه درستکار، هادی قربانی [استاد/ اساتید راهنما]، علی عباسپور [استاد/ اساتید مشاور]
حسن زمندی (1399)، "تمایل تماشاگران فوتبال به خرید بلیت الکترونیکی: نقش انگیزه ها و ارزش ادراک شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حسینی نیا [استاد/ اساتید مشاور]
ناهید سمیعی (1398)، "مطالعه تأثیر مصرف سولفات روی بر جذب کادمیم در اسفناج و تربچه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین میرزایی مقدم، یاسر صفری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه قربانی ایرندگان (1397)، "اثر برخی جاذب های طبیعی بر جذب گیاهی فلزات سنگین از خاک های آلوده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی [استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی حیدری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آرزو رحیمی (1395)، "سینتیک جذب سطحی برخی عناصر آلاینده توسط دو نوع بیوچار سبوس برنج و برگ سنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور [استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، هادی قربانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الهام بوحمید (1395)، "بررسی تاثیر برخی جاذب های طبیعی بر پالایش فلزات سنگین از آب های آلوده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی [استاد/ اساتید راهنما]، علی عباسپور [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هادی مجاهدی (1392)، "تأثیر میکوریز و کاربرد EDTA در ذرت و سورگوم به منظور پالایش گیاهی سرب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان [استاد/ اساتید راهنما]، هادی قربانی، مهدی رحیمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میثم ابوالخیریان (1392)، "تخمین رطوبت خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، عیسی معروف پور، خلیل اژدری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضوانه خوری صالح آبادو (1392)، "شبیه سازی حرکت پتاسیم در خاک با کشت فلفل سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه ساغری (1391)، "مطالعه آلودگی خاک به نیتروژن به روش مدل سازی با کشت فلفل سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فهیمه خیزاب (1391)، "بررسی تأثیر ترکیب الکترولیت و زئولیت بر جذب گیاهی کادمیم از خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی [استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، فرامرز فائز نیا [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیرا فتحی گلپاشا (1390)، "مطالعه اثرات زیست محیطی ناشی از دفن زباله در منطقه عمارت شهرستان آمل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی [استاد/ اساتید راهنما]، ناصر حافظی مقدس [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ميترا صالحي پورباورصاد (1390)، "ارزیابی خطر فلزات سنگین در برخی محصولات کشاورزی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، مجید افیونی [استاد/ اساتید راهنما]، فرامرز فائزنيا [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الهام میرباقری (1390)، "ارزیابی قابلیت دسترسی فسفر در برخی مزارع سیب زمینی منطقه مجن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور [استاد/ اساتید راهنما]، عباس روحانی، هادی قربانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید علی شاهورانی (1390)، "شبیه سازی حرکت نیترات در خاک با کشت گوجه فرنگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مینا شایان جزی (1389)، "بررسی تاثیر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد فیضی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهری باقرکاظمی (1388)، "مدیریت پسماندهای جامد شهری در شهرستان شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر حافظی مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، هادی قربانی، ناصرحاج محمدی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهنهار و نمازخاك هاي شور و سديمي
یک‌شنبهنهار و نمازارزيابي محيط زيسترده بندي خاك پيشرفته
دوشنبهنهار و نمازرده بندي خاك پيشرفتهخاك هاي شور و سديمي
سه‌شنبهنهار و نمازرابطه آب و خاك و گياه پيشرفته
چهارشنبهنهار و نماز
پنج‌شنبه
توضیحات: در سایر اوقات در صورتی که جلسه نداشته باشم در دفتر کار خود در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه واقع در سازمان مرکزی دانشگاه حضور دارم

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام
از پیغام محبت آمیز شما سپاسگزارم متقابلا ضمن تبریک سال نو برای شما نیز هر کجا که هستید آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. در صورتی که خود را معرفی می کردید خوشحال می شدم
پاسخ: با سلام تشكر مي كنم انشاالله موفق باشيد
پاسخ: با سلام بنده تقريبا همه روزه در دفتر كارم در معاونت فرهنگي و اجتماعي حضور دارم مگر جلسه داشته باشم كه متاسفانه برخي جلسات خيلي قابل پيش بيني نيست
پاسخ: با سلام و تشكر از حسن توجه شما. انشاالله اين كار بزودي انجام خواهد شد
(یه دانشجو - 20/4/1392، 02:13:39)
پاسخ: با سلام دانشجوي گرامي درد دل شما را خواندم و به نوبه خود وضعيت شما و ديگر دوستان شما را درك مي كنم. موضوع را به جناب آقاي دكتر رمضاني معاون محترم دانشجويي دانشگاه منتقل كردم و ايشان ضمن ابراز تاسف بلافاصله دستور بررسي و پيگيري داد و شخصا در حال رسيدگي به موضوع مي باشند.اما نه به خاطر توجيه بلكه از جهت اطلاع شما و ساير دانشجويان عزيز عرض مي كنم كه حوزه دانشجويي و مسائل و مشكلات رفاهي از جمله خوابگاه، تغذيه، سرويس هاي اياب و ذهاب و ... كه بسيار متنوع و نيز فوق العاده پرهزينه است همواره مورد توجه هيات رئسه محترم دانشگاه قرار داشته و دارد و شخص معاون محترم دانشجويي و همكاران ايشان در جلسات مختلف به جد و با دغدغه زياد همواره پيگير موارد مذكور مي باشند. ليكن هزينه هاي سرسام آور مرتبط با موارد فوق و ضرورت واگذاري برخي خدمات به بخش هاي خصوصي، باعث مي شود تا همواره اينگونه مشكلات كم و بيش بوجود آيد. بعنوان مثال در سال گذشته (91) به دليل مشكلات كلان مالي و بودجه اي در كشور و ضرورت نهايت صرفه جويي (كه با توجه به شرايط و مشكلات تحميل شده بر كشور ميتواند قابل توجيه نيز باشد) تنها كمي بيش از 60 درصد بودجه مصوب به دانشگاه تخصيص داده شد (به اين مفهوم كه با فرض عدم وجود هر گونه تورم! ، حدود 40 درصد از هزينه هاي پيش بيني شده در هر حوزه بايد كاهش مي يافت!) ليكن دانشگاه با اعتقاد به اينكه حوره دانشجويي مهتمرين اولويت است با افزايش فشار بر ساير حوزه ها و كاهش بيشتر بودجه اين بخش ها ، نسبت به تامين اعتبار كليه نياز هاي ضروري بخش دانشجويي اقدام نمود. مطمئنا اين نيز پاسخگوي همه هزينه ها و نياز هاي اين بخش نبوده و نيست و ضرورت دارد تا مسولين محترم كما في السابق و نيز بيشتر در جهت تامين نياز هاي رفاهي، صنفي و معيشتي دانشجويان عزيز اقدامات لازم را انجام دهند كه اينطور نيز بوده است.به هر حال ضمن آرزوي توفيق براي شما و نيز ساير دانشجويان عزيز اميدواريم وجود و بروز اينگونه مشكلات (كه باور كنيد كم و بيش در همه دانشگاه ها حتي بزرگترين و بهترين آنها نيز وجود دارد) مانع از انگيزه شما در جهت كسب علم و دانش و خدمت به كشور عزيز و نظام مقدس جمهوري اسلامي نگردد.ضمنا در صورت تمايل با مراجعه حضوري و يا تماس با دفتر اينجانب و يا جناب آقاي دكتر رمضاني معاون محترم دانشجويي ما را در جهت حل موضوع فوق و يا مشكلات مشابه ياري فرماييد. موفق و پيروز باسيد
پاسخ: جناب آقاي مهندس غلامي
با سلام از ابراز لطف و محبت شما بسيار سپاسگزارم. از اينكه شاهد موفقيت جنابعالي و ساير دوستان آن دوره هستم بسيار خوشحالم و براي همگي شما آرزوي سلامتي و شادكامي دارم. به تحقيق موفقيت شما مرهون خواست خداوند بلند مرتبه و خواسته و تلاش خود شما بوده است و اينجانب تنها وسيله تحقق آن بوده ام. موفق و پيروز باشيد.
پاسخ: با سلام و آرزوي موفقيت براي شما
دانشگاه صنعتي شاهرود در برنامه توسعه خود دكتري اين رشته را پيش بيني و مصوب نموده است ليكن بايد شرايط اجرايي آن فراهم گردد كه اميدواريم انشاء الله در يك سال آينده فراهم گردد.
پاسخ: با سلام و متقابلا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، بطور معمول و همه روزه در ماه مبارک رمضان از ساعت 9 الی اذان ظهر در دفتر کارم در اداره کل آموزش دانشگاه حضور دارم
پاسخ: جناب آقاي دكتر آقا شاهي
با سلام ضمن عذر خواهي از تاخير در پاسخ اينجانب در خصوص سپيوليت تجربه اي ندارم ليكن در مورد زئوليت ها تا حدودي كار كرده و اطلاعاتي موجود مي باشد با تشكر موفق باشيد
پاسخ: با سلام جهت همكاري با دانشگاه ضرورت دارد تا از طريق مجاري رسمي و درخواست كتبي اقدام نماييد تا موضوع در هيات اجرايي جذب دانشگاه مطرح و نتيجه به اطلاع شما برسد در خصوص همكاري هاي پژوهشي نياز به بررسي بيشتر در مورد سوابق و زمينه كاري شما مي باشد
پاسخ: سركار خانم دكتر مصباح زاده با سلام از بذل توجه و محبت شما بسيار سپاسگزارم از سفر شما به ايتاليا مطلع گرديدم و بسيار خوشحال شدم جاي بسي خوشبختي است كه اين فرصت را در آنجا بگذرانيد آنطور كه خاطرم هست در زمان تحصيل دوستي داشتم كه از ان دانشگاه آمده بود كه اگر اشتباه نكنم در جزيره سارديني است كه از جمله نقاط بسيار ديدني ايتاليا است بهر حال اميدوارم در اين دوره نيز همانند تحصيل موفق و پيروز باشيد و اوقات خوشي را همرا با سلامتي سپري نماييد خانم اینجانب نیز خدمت شما سلام بسيار زياد ميرساند و از قول ما خدمت جناب آقاي نوري سلام برسانيد و اميدواريم ايشان نيز بتواند بزودي به شما ملحق گردد در صورتي نياز به انجام و يا پيگيري موضوعي را در ايران داشتيد لطفا اينجانب را مطلع نماييد خوشحال خواهم شد بتوانم برايتان كاري كنم برايتان آرزوي توفيق داريم و خوشحاليم با ما در تماس باشيد
پاسخ: سلام جلیل عزیز شرمنده پیغامت را دیر مشاهده کردم از بابت تاخیر عذر خواهی می کنم. چند بار برایتان پیغام فرستاده ام ولی به نظرم شماره موبایل تان را تغییر داده اید لطفا شماره خود را برایم SMS کنید تا بتوانم با شما تماس بگیرم. مجدا از اینكه پس از سالها به فکر دوستان قدیمی خود بوده اید سپاسگزارم. به خانواده محترمتان سلام برسانید. منتظر تماس شماهستم.
پاسخ: متقابلا اینجانب نیز از لطف شما تشکر می کنم. موفق باشید.
پاسخ: متقابلا اینجانب نیز از لطف شما تشکر می کنم. موفق باشید.
پاسخ: اعلام شده است، به آموزش مراجعه کنید.