آزمایشگاه های تجزیه آب، خاک و گیاه

کارشناس آزمایشگاه: خانم مهندس مهدیه آموزگار. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های فلیم فتومتر، شیکرافقی، اسپکتروفتومتر، دستگاه هضم و تقطیر، کجلدال و کوره الکتریکی. .....جهت مشاهده تجهیزات پژوهشی موجود در کلیه آزمایشگاه های دانشکده کشاورزی به تابلو اعلانات مراجعه شود....  

ردیف نام دستگاه کشور/ شرکت سازنده مشخصات فنی و توضیحات کاربرد در صنعت
فارسی لاتین
1 دستگاه صفحات فشاری Pressure Plate Extractor Package ایران/ آذر خاک آب ارومیه مدل PP1550 و PP52؛ فشار 5 و 15 بار، جهت تعیین ویژگی های نگهداری آب در نمونه های خاک و منحنی مشخصه رطوبتی خاک. آزمایشگاه های تخصصی کشاورزی، عمران و محیط زیست و آبیاری
2 اسپکتروفتومتر دو پرتوئی UV/VIS Double Beam Spectrophotometer چین/ Unico مدل UV4802، محدوده اندازه گیری 190 تا 1100 نانومتر، طیف پهنای باند: 1.8 نانومتر- دقت طول موج: 0.5+ و 0.5- نانومتر، طول موج تکرار 3± نانومتر. کشاورزی
3 کوره الکتریکی Electrical Furance آمریکا/ Kerr سری 515، با حداکثر دمای 1200 درجه سانتیگراد. جهت تهیه خاکستر نمونه های گیاهی کشاورزی
4 کجلدال Kjeldahl آلمان/ Gerhardt مدل Vapodest 45 S، ولتاژ: 230 ولت، فرکانس: AC 50-60 Hz، جهت اندازه گیری میزان ازت در خاک و گیاه کشاورزی
5 آب مقطر گیری دوبار تقطیر BiDestillation Apparate آلمان/ GFL مدل 2108 کشاورزی