آب و خاك

خلیل اژدری
مهندسی حفاظت آب و خاک
رتبه علمی: دانشیار

سید حسین حسینی
سازه های آبی
رتبه علمی: استادیار

وجیهه درستکار
فیزیک و حفاظت خاک
رتبه علمی: استادیار

مهدی دلقندی
آبیاری و زهکشی
رتبه علمی: استادیار

سید ایمان ساعدی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
رتبه علمی: استادیار

یاسر صفری
پیدایش و رده‌بندی خاک و ارزیابی اراضی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

علی عباسپور
شيمي و حاصلخيزي خاك
رتبه علمی: دانشيار

هادی قربانی
آلودگی های خاک و محیط زیست
رتبه علمی: دانشیار

زهرا گنجی نوروزی
سازه های آبی
رتبه علمی: استادیار

اسمعیل محمودی
مهندسی مکانیک بیوسیستم- انرژی های تجدیدپذیر
رتبه علمی: دانشیار

محمد هادی موحدنژاد
مهندسی مکانیک بیوسیستم
رتبه علمی: استادیار

روزبه موذن زاده
مهندسی آب
رتبه علمی: دانشیار

حسین میرزایی مقدم
مکانیک ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم)
رتبه علمی: استادیار