پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
جلال حاتمی [پدیدآور اصلی]، مصطفی حاجیان حیدری[استاد راهنما]، مریم شجاعی بهاآباد[استاد راهنما]
چکیده: فلز مس دارای ضریب انتقال حرارت بالایی است، به همین دلیل در ساخت قالب‌های مسی درخط ریخته گری پیوسته فولاد و قالب‌های ESR استفاده می‌شود. به دلیل تماس مذاب با دمای بالا و همچنین فولاد منجمد شده با سطح قالب مسی، قالب باید مقاومت به خوردگی و سایش خوبی داشته باشد. ولی آلیاژهای مس به دلیل سختی کم، مقاومت به سایش پایینی از خود نشان می‌دهند. پوشش‌های کامپوزیتی فلز ـ سرامیک به‌دلیل سختی بالا، مقاومت به سایش بالا، مقاومت به خوردگی مناسب و چقرمگی قابل قبول اغلب به منظور بهبود خواص تریبولوژیکی و خوردگی به یکی از روش‌های آبکاری، پاشش حرارتی و لیزر بر روی سطح اعمال می‌شوند. در این پروژه به بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش‌های پاشش حرارتی NiCrBSi-Cr3C2 بر روی زیرلایه مسی پرداخته شد. نتایج نشان داد که پوشش‌های مختلف ایجاد شده بر روی زیرلایه مسی کاملاً متراکم، یکنواخت و تقریباً عاری از تخلخل، خلل و فرج و ذرات اکسیدی بودند و با افزودن و افزایش مقدار کاربید کروم در پوشش NiCrBSi میزان تخلخل کاهش یافت و میزان سختی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر با افزودن کاربید کروم به پوشش NiCrBSi افزایش مقدار سختی سطح قابل ملاحظه‌تر شد. با افزودن 10، 20 و 30 درصد کاربید کروم به پوشش پایه زبری سطح پوشش و چقرمگی شکست افزایش یافت. نتایج آزمون سایش نشان داد که میزان کاهش وزن نمونه‌ها در حین آزمون سایش با افزودن کاربید کروم به پوشش NiCrBSi به طور قابل ملاحظه‌ای در همه مسافت‌ها کاهش یافت. همچنین نرخ سایش برای نمونه‌های با ذرات تقویت‌کننده کاربید کروم به طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از پوشش NiCrBSi بود و از سوی دیگر با افزایش مقدار کاربید کروم به پوشش میزان ضریب اصطکاک نیز کاهش یافت. با اعمال پوشش بر روی زیرلایه مسی مقاومت در برابر اکسیداسیون نمونه ها افزایش یافت و همچنین با افزودن ذرات تقویت‌کننده کاربید کروم به پوشش NiCrBSi مقاومت در برابر اکسیداسیون پوشش بیشتر شد. به طوریکه زیرلایه مسی به شدت تخریب شد و لایه پوشش نمونه‌ها دچار تخریب چندانی نشد. همچنین با افزایش درصد کاربید کروم در پوشش تقریباً میزان تخریب پوشش کاهش یافت و در همه دماها میزان تخریب پوشش در مقایسه با زیرلایه مسی بسیار اندک بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پاشش حرارتی #پوشش #قالب مسی #کامپوزیت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)