پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حسین دنکوب [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]
چکیده: با مسقف شدن خودروها، سیستم تهویه و تبرید جزئی جدایی ناپذیر از خودرو به‌حساب می‌آید، ولی با توجه به پرهزینه، سنگین ، حجیم و البته پرخطر بودن سیستم کولرهای کمپرسور دار موجود بر روی خودروها و همچنین مصرف بالای انرژی آن‌ها سعی شده است از المان های ترموالکتریک در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی خودرو استفاده شود. در تحقیق حاضر از مواد نیمه‌هادی فلورید سرب و تالیم استفاده‌شده و با نصب هیت سینک مسی فین دار در دو طرف المان ترموالکتریک از قسمت سرد آن برای کولر و از قسمت گرم آن برای بخاری خودرو استفاده‌شده است . در این مطالعه سعی شده بجای نصب هیت سینک مسی فین دار در کنسول وسط خودرو در مسیر فن کولر و بخاری در هر نقطه ای از خودرو که در تماس مستقیم با سرنشین است، آن‌ها را ازجمله در سقف، پانل داشبورد، پشت صندلی‌های جلو و درها نصب کرد تا سرما یا گرمای تولیدی سریع‌تر به سرنشین برسد و در مسیر به هدر نرود. سرما و گرمای تولیدی طبق آزمایش با اختلاف ℃ 4-3 چیزی نزدیک به کولرکمپرسوردار و بخاری رادیاتوری می باشد ولی آمپر مصرفی هر المان حدود 3.8 آمپر و توان مصرفی هر سیستم با دو المان تقریباً 50 وات می باشد پس با به‌کارگیری از این نوع سیستم در شش نقطه از فضای داخلی اتاق خودرو فقط600 وات انرژی مورد نیاز است که در مقایسه با کولرهای کمپرسورداری که انرژی معادل kW 6-5 مصرف می‌کنند تقریباً انرژی ناچیزی می باشد و ازلحاظ هزینه نزدیک به یک سوم هزینه مدل قبلی می باشد و تقریباً مصرف سوخت تا حدود20 % کاهش می یابد. با به‌کارگیری نیمه‌هادی فلورید سرب و تالیم و یا آلیاژ اکسیدروی درون سیلیکون عایق در مناطق داغ خودرو ازجمله در اگزوز و دیسک های ترمز می توان در حدود 1000-800 وات برق تولید کرد که با این کار می توان یا دینام را حذف کرد و یا از دینام کوچک‌تری استفاده نمود که می‌توان تا 3% با کاهش سوخت مواجه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترموالکتریک #هیت سینک #هیت سینک مسی فین دار #کمپرسور #المان سرد کننده #ضریب پلتیر #ضریب زبک #ضریب تامسون #فاکتور شایستگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)