پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
میرصادق اکبریان کوه خیلی [پدیدآور اصلی]، مهدی گردویی[استاد راهنما]، سید وحید حسینی[استاد مشاور]
چکیده: از ابزار الاستومری به علت انعطاف‌پذیری بالا، کیفیت سطح مطلوب و کاهش هزینه‌ها به طور وسیعی در صنایع هوایی و خودروسازی استفاده می‌شود. در این پایان‌نامه یک روش جدید در تولید اتصال تی‌شکل شامل اعمال فشار دوطرفه از داخل و بیرون لوله به وسیله محیط واسط کشسان ارائه شده است. تحلیل عددی فرایند در نرم‌افزار آباکوس، با فرض ماده هایپرالاستیک تراکم‌ناپذیر با مدل رفتاری مونی-ریولین برای ابزار کشسان انجام شد. برای لوله مدل کشسان-مومسان با ناهمسانگردی نرمال و معیار آسیب FLD استفاده شد. به منظور تشخیص پارامترهای مؤثر ذاتی و فرایندی بر ارتفاع شاخه و درصد کاهش ضخامت، از روش طراحی آزمون‌ تاگوچی استفاده شد. تحلیل آماری این طراحی نشان داد که عوامل سختی لاستیک، فاصله زبانه سنبه از لبه لوله، شعاع قالب و ضخامت لوله بیشترین اثر را بر موفقیت فرایند دارد. در مرحله بعد، به منظور دستیابی به مقادیر بهینه عوامل مؤثر، از روش سطح پاسخ با مدل رگرسیونی غیرخطی استفاده شد. در بخش تجربی آزمون‌های استاندارد برای استخراج خواص مکانیکی سه لوله مسی، برنجی و آلومینیومی و دو نوع ابزار کشسان پلی‌اورتان و پی‌وی‌سی انجام شد. ساخت قالب، پس از اطمینان خاطر از طراحی بهینه آن به کمک روش اجزاء محدود سه‌بعدی، انجام شد. نمونه سالم از سه لوله مسی، برنجی و آلومینیومی پس از انجام آزمون‌های اولیه با موفقیت تولید شد. برای صحت‌سنجی نتایج تجربی و عددی، توزیع کرنش‌ و ضخامت لوله در مسیرهای طولی و محیطی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اولاً ایده استفاده از فشار ثانوی ابزار کشسان برای تولید شاخه تی‌شکل مناسب است، ثانیاً نتایج شبیه‌سازی از دقت قابل قبولی برخوردار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه‌سازی #ابزار الاستومری #طراحی آزمایش تاگوچی #متدولوژی سطح پاسخ #لوله مسی #شکل‌دهی شاخه تی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)