پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
امیرسعید گرانی [پدیدآور اصلی]، شکراله زارع[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رامین رفیعی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به رشد روزافزون شهرها و عدم وجود فضای کافی برای ساخت و ساز، احداث فضاهای زیرزمینی با اهداف مختلف، امری ضروری است. در این میان، تونل به عنوان یک فضای زیرزمینی پرکاربرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع یک راه سریع، امن و ارزان در مقایسه با سایر روش‌ها، جهت حفر تونل است. انتخاب ماشین حفاری مکانیزه متناسب با شرایط مختلف یک پروژه، یکی از مهم‌ترین مراحل مطالعاتی برای حفر یک تونل است. در صورت انتخاب درست ماشین حفاری، دست‌یابی به بهبود روند حفاری، صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌های پروژه ممکن می‌شود، بنابراین انتخاب ماشین حفاری یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در ارتباط با حفر تونل است. ماشین‌های مناسب برای محیط‌های خاکی از بین ماشین‌های حفاری مکانیزه، با توجه به پروژه‌های مشابه و نیز توصیه‌نامه‌های مربوط به آن، سه ماشین حفاری متعادل کننده فشار زمین، دوغابی و ترکیبی انتخاب شده است. در میان روش‌های انتخاب نوع ماشین حفاری مکانیزه در پروژه‌های تونل‌زنی، مطابقت تجربه با علم از جمله روش‌های انتخاب به شمار می‌رود. در این پژوهش، عوامل مؤثر بر انتخاب ماشین حفاری مکانیزه با استفاده از استانداردهای رایج در این زمینه و همچنین پروژه‌های انجام شده در ایران، معیارهای ساختگاهی (زمین‌شناسی و ژئوتکنیک)، هندسی، زیست‌محیطی، انسانی و هزینه‌ای به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شده است. به منظور استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان حفاری تونل، پرسش‌نامه‌هایی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی به عنوان یکی از روش‌های متداول تصمیم‌گیری چندمعیاره تهیه شده است. اطلاعات جمع‌آوری شده از این پرسش‌نامه‌ها برای تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و نیز وزن‌دهی به معیارهای انتخاب شده، به کار گرفته شده است. همچنین با هدف تشکیل ماتریس مقایسه زوجی بین ماشین‌های یاد شده، با تطبیق کاربری هر یک از ماشین‌ها در بازه‌ی داده‌های مربوط به مورد مطالعاتی، وزن هر ماشین تعیین شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ماشین حفاری مکانیزه متعادل کننده فشار زمین برای حفاری در مورد مطالعاتی خط 7 شمالی- جنوبی متروی تهران پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتخاب ماشین حفاری مکانیزه #ماشین متعادل کننده فشار زمین #ماشین دوغابی #ماشین ترکیبی #تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی #خط 7 متروی تهران #قطعه‌ی شمالی- جنوبی #زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی #هندسی #زیست‌محیطی #انسانی و هزینه‌ای #ماتریس مقایسه زوجی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)