پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
مهدی نجفی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، علیرضا یاراحمدی بافقی [استاد مشاور]
چکیده: روش جبهه کار بلند از جمله روش‌هایی است که در معادن زغالسنگ و به طور ‌کلی درکانسارهای لایه‌‌ای و کم شیب به کار می‌رود. در این روش، پایه‌هایی که برای جداکردن پهنه‌های استخراجی استفاده می‌شوند پایه‌های زنجیری نامیده می‌شوند. در روش جبهه کار بلند ایمنی عملیات معدنکاری، میزان تولید و بازیابی زغالسنگ وابستگی زیادی به طراحی صحیح پایه‌های زغالی دارد. پیش از این طراحی ابعاد پایه‌ها با در نظر گرفتن عواملی مانند مقاومت زغالسنگ، نسبت ابعاد پایه درجهات متعامد و بار وارده بر هر پایه صورت می‌گرفت. رفته رفته با کاربرد بیشتر روش جبهه کار بلند، روش‌های تحلیلی و پس از آن روش‌های عددی برای برآورد ابعاد پایه‌های جبهه کار بلند معرفی و توسعه داده شد. امروزه با توجه به اهمیت بهینه سازی طراحی پایه‌ها از دیدگاه فنی و اقتصادی، طراحی بهینه پایه‌ها با روش‌های قطعی فوق صورت می‌پذیرد و سپس نتیجه حاصله با داده‌های ابزار دقیق اعتبار سنجی یا توسط روش‌های احتمالاتی رفع ابهام می‌گردد. در این تحقیق با توجه به گزارش طراحی اولیه گارگاه‌های استخراج جبهه کار بلند معادن زغالسنگ طبس ابتدا ابعاد پایه‌های جبهه کار بلند مکانیزه معدن زغالسنگ شماره یک طبس در عمق‌های مختلف توسط روش‌های تجربی محاسبه شده است. سپس به منظور بررسی نحوه تاثیر توزیع تنش بر روی سیستم پایه‌ها با در نظر گرفتن جانمایی کارگاه استخراج، مدل عددی جبهه کار بلند با توجه به اطلاعات مربوط به خواص مکانیک سنگی و بارهای محیطی ساخته شده و روش المان‌های تفاضلی و در محیط نرم افزاری ‍FLAC3D تحلیل شده است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عددی، شدت تنش‌های کناری و جلویی وارد بر پایه‌های زنجیری با توجه به جانمایی جبهه کار محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می‌دهد که به طور متوسط پایه‌ زنجیری با ابعادی که در گزارش طراحی معدن آمده است، دارای ضریب اطمینان 6/1 است و بیشترین مقدار تنش به 4 تا 5 متری لبه پایه وارد می‌شود. از آنجا که نتایج بدست آمده توسط روش‌های عددی دارای عدم قطعیت می‌باشند، باید مورد اعتبار سنجی قرار گیرند. با توجه به این‌که که در معدن زغالسنگ طبس ثبت داده‌های ابزار دقیق صورت نمی‌پذیرد از روش‌های احتمالاتی به منظور رفع ابهام طراحی پایه‌های زنجیری استفاده شده است. روش‌های احتمالاتی مورد استفاده در مدل احتمالاتی روش قابلیت اعتماد با استفاده از ریشه اول (FORM) و شبیه سازی مونت کارلو (MCS) است که با توجه به این روش‌ها احتمال شکست و اندیس قابلیت اعتماد پایه‌های زنجیری محاسبه شده است. نتایج تحلیل احتمالاتی نشان می‌دهد که احتمال شکست پایه‌های زنجیری بین 14 تا 25 درصد است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جبهه کار بلند مکانیزه- پایه‌های زنجیری - مدل‌سازی عددی- تحلیل احتمالاتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)