پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی میانجی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علی کدخدائی [استاد راهنما]، بیتا ارباب [استاد مشاور]
چکیده: هرزروی سیال حفاری یکی از پرهزینه ترین و مشکل آفرین ترین مسائل حفاری است. هزینه های گزاف در اثر سیال اضافی مصرف شده و نیز هزینه کارکرد بی بهره دکل حفاری بالغ بر میلیون ها دلار می باشد؛ که این پدیده در صورت عدم رعایت پنجره گل ایمن و نبود برنامه مناسب برای حفاری می تواند رخ دهد. هرزروی وقتی که در سازند مخزنی اتفاق بیافتد بسیار مشکل سازتر است چراکه آسیب های وارده به مخزن در بعضی موارد غیرقابل جبران است. در این پژوهش، پایداری دیواره چاه در یکی از میدان های هیدروکربنی جنوب ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سعی شده تا نتایج تحلیل ها به واقعیت نزدیک تر باشد. برای این مهم نخست به تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی رانده شده در چاه پرداخته شده تا بتوان یک دید جامع از جنس سنگ دیواره داشت. برای صحت سنجی، نتایج تفسیر نمودارها با گزارشات مغزه شرکت نفت فلات قاره تطابق داده شد که نشان از یک نتیجه مطلوب بود. در ادامه به کمک نمودار صوتی و ترکیبی از سایر نمودارهای پتروفیزیکی، پارامترهای ژئومکانیکی مانند مدول یانگ، مدول بالک، مدول برشی و ... محاسبه شد. از طرفی با توجه به نبود بعضی از داده ها مثل جهت تنش های افقی و کرنش-های تکتونیکی منطقه به ترتیب از داده های چاه مجاور و رابطه پوروالاستیک که به کمک حل معادله دو مجهولی به دست آمد، استفاده شد و در آخر پنجره گل ایمن برای چاه مورد مطالعه ارائه شد. در عمق های 2314.96 و 2400 متری، تأثیر وجود شیل بر پنجره گل کاملاً مشهود می باشد که در این پژوهش نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در طول این پژوهش مشاهده شد که متأسفانه چاه مورد مطالعه به علت وزن بالای گل و عدم رعایت پنجره گل ایمن، دچار شکست کششی شده و پدیده هرزروی گل رخ داده است. عدم توانایی در کنترل مشکل به وجود آمده باعث از دست رفتن 538 متر از حفاری و انجام حفاری کج از عمق 2400 متر بالای کفشک لوله جداری 9 5/8 اینچ شده بود. نتیجه بررسی ها بر روی روش های کنترل چاه و ارائه یک مشکل عملیاتی و ارزیابی اقتصادی بودن روش پیشنهادی نشان داد که این روش یک روش مناسب برای گذر از لایه های پرفشار و کم فشار که در فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند می تواند باشد ضمناً در صورت موفقیت هزینه لاینر هم حذف خواهد شد. یکی دیگر از نتایج مهم در این پژوهش کوچک شدن پهنای پنجره گل در افق شیلی و بزرگ شدن آن در دیواره های آهکی است. کلمات کلیدی:
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ناپایداری چاه #افق های کربناته- شیلی #هزینه حفاری #مدل سازی اقتصادی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)